ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

AΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΡΥΣΟΣ

Η Αγγλική γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση διεθνώς ως η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ η γνώση της αποτελεί συχνότατα πολύτιμο εφόδιο για την εύρεση εργασίας, για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα έρευνας αλλά και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας. Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας πιστοποιείται από έγκυρους εξεταστικούς φορείς όπως τα Πανεπιστήμια Cambridge και Michigan και άλλους αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή φορείς πιστοποίησης. 

Αγγλικά για μαθητές

Αγγλικά για φοιτητές και ενήλικες