ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

GREEK FOR FOREIGNERS - EΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣ

We provide foreigners with the οpportunity for learning Greek. Teaching is done with the use of books designed to take our foreign students from the first stages of Greek language to more advanced ones in a simple, pleasant and understandable way, while our teachers are experienced at teaching Greek to foreigners. 

Δίνουμε την δυνατότητα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ξένους. Η διδασκαλία γίνεται με την χρήση βιβλίων σχεδιασμένων ώστε να οδηγούν τους ξένους μαθητές μας από τα πρώτα στάδια της Ελληνικής γλώσσας ως τα πιο προχωρημένα με τρόπο απλό, ευχάριστο και κατανοητό, ενώ οι  καθηγητές μας είναι έμπειροι στην διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε ξένους.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος