ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Θεωρούμε ότι μια σειρά από παράγοντες κάνουν το μάθημα τόσο επιτυχημένο σε εμάς. 

 • Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στους μαθητές μας και να υπάρχει καλύτερη εποπτεία του μαθήματος από τους διδάσκοντες. 
 • Καθηγητές έμπειροι ξένων φιλολογιών διδάσκουν τους μαθητές μας.
 • Δείχνουμε την ίδια προσοχή σε μαθητές καλούς, μέτριους και αδύναμους και ενισχύουμε το αίσθημα της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές μας. 
 • Στεκόμαστε αρωγοί σε περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή οικογενειακού ή ψυχολογικού προφίλ που απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή μας.  
 • Στις πρώτες δύο τάξεις διδάσκουμε πέρα από τα βιβλία που αγοράζουν οι μαθητές μας και δικά μας βιβλία γραμματικής που θέτουν τα θεμέλια της Αγγλικής γλώσσας από τα πρώτα στάδια.
 • Κάνουμε όχι 3 όπως συνήθως συμβαίνει αλλά 4 ώρες μάθημα από τις Junior τάξεις ως την C για να έχουμε επαρκή χρόνο να καλύψουμε την ύλη αλλά και ενδεχόμενα κενά.
 • Επιλέγουμε βιβλία σύγχρονα και ευχάριστα.
 • Διδάσκουμε χρησιμοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα που κάνει το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο ακόμη και για μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. 
 • Υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα με ασκήσεις πάνω στην Αγγλική γλώσσα.
 • Στα μικρά επίπεδα γίνεται μάθημα και με τάμπλετ χωρίς αυτό να υποκαθιστά τους διδάσκοντες ή το μάθημα.
 • Στις τάξεις Pre-Junior, A και Β Junior το μάθημα γίνεται και μέσα από τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, μίμηση και γενικά μέσα από εργαλεία που κινητοποιούν τις αισθήσεις και διευκολύνουν την μάθηση. 
 • Η γλώσσα παρουσιάζεται μέσα από αυθεντικό οπτι-ακουστικό υλικό.  
 • Δίνουμε έμφαση σε όλες τις πλευρές τις γλώσσας όπως το ακουστικό μέρος, την ομιλία, την κατανόηση του γραπτού ή προφορικού λόγου και φυσικά την γραμματική και το λεξιλόγιο.
 • Στις μικρές τάξεις παρέχουμε γραπτές οδηγίες στους γονείς ως προς το πως θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά με την μελέτη στο σπίτι. 
 • Στα μεγαλύτερα επίπεδα παρέχουμε και δικές μας σημειώσεις που βοηθούν τους μαθητές μας στην  γραμματική, την έκθεση και τον προφορικό λόγο.
 •  Στις τάξεις των πτυχίων η πολύχρονη εμπειρία μας είναι αυτή που στηρίζει πολλαπλώς τους μαθητές μας με σωστή προετοιμασία, κατάλληλη επιλογή βιβλίων και δυνατότητα επιλογής του πιο κατάλληλου πτυχίου για τον καθένα.
 • Eίναι επιλογή μας να καταγράφουμε συστηματικά την απόδοση των μαθητών μας και να δίνουμε όχι απλά βαθμολογία τριμήνου αλλά ανάλυση των σημείων στην απόδοση ή και συμπεριφορά των μαθητών μας που χρειάζεται βελτίωση.  Έτσι τους παροτρύνουμε να βελτιωθούν στους τομείς που αυτό απαιτείται. 
 • Θεωρούμε πως η απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στον γονέα ή τον κηδεμόνα μπορεί να οδηγήσει σε μια επιτυχημένη συνεργασία ανάμεσα μας. Αντίθετα η “ωραιοποίηση” της εικόνας του μαθητή μπορεί να καλύψει μόνο παροδικά τις αδυναμίες του που θα φανούν αργότερα ενώ μας στερεί την δυνατότητα βελτίωσης του. 
 • Ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε την θετική συμπεριφορά στην τάξη και κατανοούμε πως ο ρόλος μας δεν είναι μόνο διδακτικός αλλά και ιδιαίτερα παιδαγωγικός.
 • Επικοινωνούμε με τους γονείς όσο αυτό απαιτείται ώστε να προλαμβάνουμε ή να διορθώνουμε δυσάρεστες καταστάσεις. 
 • Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας δασκάλου, γονιού και μαθητή και προσπαθούμε να την ενθαρρύνουμε με κάθε ευκαιρία. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος