ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣ

Πέρα από την χρήση της βιβλιογραφίας που επιλέγουμε με συγκεκριμένα κριτήρια χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ώστε να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον αλλά και περισσότερο αποδοτικό. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούμε:

1. Τον διαδραστικό πίνακα που μας επιτρέπει ουσιαστικά να παρουσιάσουμε όλο το μάθημα στον πίνακα μέσω προτζέκτορα. Συγκεκριμένα οι μαθητές μας παρακολουθούν την παρουσίαση του λεξιλογίου και της γραμματικής αλλά και κάθε άλλου τμήματος του μαθήματος περιλαμβανομένων βιντεομαθημάτων στον διαδραστικό πίνακα. Επίσης κάνουν τις ασκήσεις του βιβλίου τους τόσο στο βιβλίο το ίδιο όσο και στον διαδραστικό πίνακα κάτι που τραβάει την προσοχή ακόμη και μαθητών με δυσκολίες συγκέντρωσης ή άλλων μαθησιακών δυσκολιών. 

2. Οι ασκήσεις ακουστικής κατανόησης γίνονται με την βοήθεια ψηφιακού ηχητικού υλικού όπου οι ομιλητές έχουν την γλώσσα που ομιλούν ως μητρική. 

3. Οι μαθητές μας των Αγγλικών έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ασκήσεις εμπέδωσης λεξιλογίου και γραμματικής στο computer lab (Από B Junior έως και Lower).

4. Στις τάξεις Junior δίνουμε την δυνατότητα στους μαθητές μας να κάνουν ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής χρησιμοποιώντας tablet. Το μάθημα αυτό δεν υποκαθιστά τους διδάσκοντες που έχουν τον ουσιαστικό ρόλο στο μάθημα. 

5. Στα Αγγλικά οι μαθητές μας μπορούν να κάνουν χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας μας τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι. 

6. Το παιχνίδι είναι ο πιο ευχάριστος τρόπος για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στις πρώτες τάξεις των Αγγλικών. Έτσι οι μαθητές μας μπορούν να απαντούν σε δικά μας quiz λεξιλογίου και γραμματικής χρησιμοποιώντας tablet στην τάξη.   

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος