ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

TMHMATA ENHΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ

ATOMIKA MAΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Yπάρχει η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων σε ενήλικες ή φοιτητές ανάλογα με τις ανάγκες τους και τον χρόνο που διαθέτουν. Πολλοί φοιτητές και γενικότερα ενήλικες έχουν συγκεκριμένους στόχους ως προς την εκμάθηση ή πιστοποίηση της ξένης γλώσσας.

Έτσι στα ατομικά τμήματα ενηλίκων διαμορφώνουμε το χρονοδιάγραμμα και καθορίζουμε την ύλη προς διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους. Η επιλογή του κατάλληλου βιβλίου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενήλικου σπουδαστή μας είναι επίσης πολύ σημαντική αφού αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο και την προσπάθεια που  θα απαιτηθεί από διδάσκοντες και διδασκόμενους. Η διάγνωση και η κάλυψη κενών είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για εμάς στα ατομικά τμήματα ενηλίκων. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος