ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΣΗ Γερμανική γλώσσα ομιλείται ως κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας. Είναι η δεύτερη ομιλούμενη μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη) και η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα στην Ευρώπη μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανική γλώσσα έχει πάντα ιδιαίτερη θέση λόγω του ρόλου της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή ένωση αλλά και την παγκόσμια οικονομία και ως εκ τούτου, η γνώση της δίνει την δυνατότητα πρόσληψης σε εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και επιτρέπει την συνέχιση σπουδών σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια. 

Γερμανικά για μαθητές 

Γερμανικά για μαθητές ή ενήλικες

Γερμανικά για ενήλικες