ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

GOETHE- ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1

Τι είναι το GOETHE- ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1;

Είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας πολύ βασικού επιπέδου για παιδιά και εφήβους ηλικίας 10-16 ετών. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, CEFR. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο Α1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί:

1. να εκφράζει ή να απαντά σε ερωτήσεις και παρακλήσεις πάνω σε θέματα καθημερινών περιστάσεων.

2. να κατανοεί προφορικό και γραπτό λόγο που αφορούν θέματα οικεία προς τον χρήστη της γλώσσας.

3. να γράφει απλές προτάσεις και εκφράσεις σχετικά με τον ίδιο και τους άλλους.  

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. Οι εξεταζόμενοι διαβάζουν σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, περιγραφές προσώπων, απλές επιστολές αναγνωστών ή σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα και κάνουν διάφορες ασκήσεις. Η εξέταση αυτή διαρκεί 20 λεπτά.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου. Οι υποψήφιοι απαντούν σύντομα σε ένα email, γράμμα, αγγελία ή κάτι παρόμοιο. Η εξέταση διαρκεί 20 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. Οι υποψήφιοι ακούν σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά μηνύματα στον τηλεφωνητή, πληροφορίες από το ραδιόφωνο ή κάτι παρόμοιο και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 20 λεπτά.

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι υποψήφιοι αυτοσυστήνονται, διατυπώνουν και απαντούν απλές ερωτήσεις για τον εαυτό τους ή επί καθημερινών θεμάτων. Επίσης διατυπώνουν παρακλήσεις και απαντούν σε παρακλήσεις του συνομιλητή/α τους μέσα σε ένα κλίμα οικείας για τους ίδιους  κατάστασης. Η εξέταση διαρκεί 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

60-50 απόδοση πολύ καλή, 49-40 απόδοση καλή, 39-30 απόδοση ικανοποιητική, 29-0 αποτυχία. 

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος