ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το GOETHE- ZERTIFIKAT B1;

Είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας για εφήβους και ενήλικες που χαρακτηρίζει τον/την κάτοχο του ως ανεξάρτητο χρήστη της γλώσσας. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, CEFR. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο Β1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί:

  • να κατανοεί τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που διατυπώνεται με σαφή τρόπο και με την προφορά της επίσημης γλώσσας πάνω σε οικεία θέματα που αφορούν την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
  • να αντιμετωπίζει ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
  • να εκφρασθεί για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος με απλό τρόπο και ειρμό.
  • να διηγηθεί γεγονότα και εμπειρίες, να περιγράψει όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσει σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι διαβάζουν κείμενα από ιστολόγια, ηλεκτρονικές επιστολές, άρθρα εφημερίδων, αγγελίες και γραπτές οδηγίες και κατανοούν βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις και απόψεις. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 65 λεπτά.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου. Οι εξεταζόμενοι γράφουν προσωπικές και επίσημες (ηλεκτρονικές) επιστολές και διατυπώνουν γραπτά την άποψή σας σε ένα forum. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι ακούν ανεπίσημες ραδιοφωνικές συνομιλίες, συζητήσεις από ανακοινώσεις ή σύντομες διαλέξεις και κατανοούν τα βασικά σημεία και τις σημαντικότερες λεπτομέρειες τους. Η εξέταση διαρκεί 40 λεπτά. 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι εξεταζόμενοι συνομιλούν μαζί με άλλο εξεταζόμενο για θέματα της καθημερινότητας π.χ. τα ταξίδια. Επίσης απαντούν σε ερωτήσεις, εκφράζουν την άποψή τους και κάνουν προτάσεις, παρουσιάζουν, σε ελεύθερη απόδοση, ένα θέμα της καθημερινής ζωής και απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

100–90 πολύ καλά, 89–80 καλά, 79–70 ικανοποιητικά, 69–60 επαρκώς, 59–0 μη επιτυχής συμμετοχή.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος