ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

“Χρυσός Αθανάσιος – Κέντρο Ξένων Γλωσσών”, Αθήνα, Σκουρτανιώτη 11, Νέος Κόσμος, 11744, αριθμός αδείας: 2304501

“Χρυσός Αθανάσιος-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-Κ.Δ.Β.Μ. 1”, Αθήνα, Σκουρτανιώτη 11, Νέος Κόσμος, 11744, Αριθμός αδείας: Κ1/169552

ΔΟΥ:ΙΖ΄Αθηνών