ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

“Χρυσός Αθανάσιος – Κέντρο Ξένων Γλωσσών”, Αθήνα, Σκουρτανιώτη 11, Νέος Κόσμος, 11744, αριθμός αδείας: 2304501