ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΥΣΟΣ 

Η Γαλλική Γλώσσα ομιλείται ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη γλώσσα από 600 εκατομμύρια ομιλητές παγκοσμίως ενώ είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας μετά τα Αγγλικά. Επίσης είναι η επίσημη γλώσσα σε διάφορους οργανισμούς και κοινότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η Γαλλική χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς δραστηριότητας όπως το εμπόριο, οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση ενώ οι κάτοχοι  ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Γλώσσα αυτή έχουν ένα πολύ ισχυρό εφόδιο για πρόσληψη, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή συνέχιση των σπουδών τους σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια. 

Γαλλικά για μαθητές ή ενήλικες

Γαλλικά για ενήλικες