ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

DELF B2

Τι είναι το DELF B2;

Το DELF B2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης Γαλλικής Γλώσσας και την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. 

Ποιό είναι το περιεχόμενο της εξέτασης και ποια είναι η βαθμολογική κλίμακα;

1. Ακουστική κατανόηση: Περιλαμβάνει γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης 2 σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων: α. Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων….(2 λεπτά, μία μόνο ακουστική) β. Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα..(3-4 λεπτά-δύο ακουστικές). Η ακουστική κατανόηση διαρκεί 30 λεπτά περίπου και αποτελεί το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

2. Γραπτή κατανόηση: Περιλαμβάνει γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης 2 κειμένων: Εξετάζει την κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με την Γαλλοφωνία και την κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα. Η γραπτή κατανόηση διαρκεί 1 ώρα και αποτελεί το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

3. Γραπτή έκφραση: Πρόκειται για προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή..). Η γραπτή έκφραση διαρκεί 1 ώρα και αποτελεί το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

4. Προφορική έκφραση: Αφορά παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.  Η προφορική έκφραση διαρκεί 20 λεπτά περίπου (η προετοιμασία διαρκεί 10 λεπτά) και αποτελεί το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας. 

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης πλην της προφορικής είναι 2.30 ώρες. Ο συνολικός βαθμός είναι 100, η βαθμολογία επιτυχίας είναι 50/100 ενώ η κατώτατη βαθμολογία είναι 5/25.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος