ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

SORBONNE C1

Τι είναι το Sorbonne C1;

Eίναι πιστοποιητικό Γαλλικής γλωσσομάθειας επιπέδου C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Ποια είναι η δομή της εξέτασης και ποια η βαθμολογική κλίμακα;

H γραπτή και η προφορική εξέταση στο Sorbonne C1 είναι συνολικής διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών με μέγιστη βαθμολογία 50/50.

Ι. Εξέταση στην λογοτεχνία με μέγιστη βαθμολογία 25/50. Oι υποψήφιοι απαντούν 3 ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε ένα απόσπασμα λογοτεχνικού κειμένου. Κάθε απάντηση λαμβάνει 5 βαθμούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12-15 γραμμές. Μια 4η ερώτηση προϋποθέτει την γνώση του έργου και λαμβάνει 10 βαθμούς ενώ η απάντηση δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 15-18 γραμμές. Αξιολογείται η γνώση του λογοτεχνικού έργου, η συνάφεια της απάντησης, η σαφήνεια, ο λεξιλογικός πλούτος, η σύνταξη των γραφόμενων και η λογική της έκφρασης. Η διάρκεια της δοκιμασίας είναι 2 ώρες.  

ΙΙ. Εξέταση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες διάρκειας δύο ωρών και μέγιστη βαθμολογία 25/50. Oι υποψήφιοι γράφουν ένα κείμενο περίπου 230 λέξεων παρουσιάζοντας τα κοινά σημεία και τις διαφορές από τρία κείμενα (φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και ιστορίας ή ιστορίας της τέχνης) που διαβάζουν ή βασισμένοι και σε μια εικονογράφηση. Η αξιολόγηση στηρίζεται στην ικανότητα ανάλυσης και σύγκρισης των κειμένων, την σαφήνεια της έκφρασης, την δομή και την ποιότητα της έκφρασης. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη (6 βαθμοί). Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες. 

Κοινές προφορικές εξετάσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 15 λεπτά. 

ΙΙΙ. Εξέταση στον σύγχρονο Γαλλικό πολιτισμό με μέγιστη βαθμολογία 25/25. Δίνεται στους υποψηφίους ένα σύγχρονο, αυθεντικό κείμενο περίπου 500 λέξεων που παρουσιάζει ένα μεγάλο θέμα του Γαλλικού πολιτισμού και σχετίζεται με την παιδεία, τo ρόλο των θρησκειών στην Γαλλία, μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στην Γαλλία ή τον Γαλλόφωνο κόσμο, τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας στην εποχή μας. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να δείξουν σε ποιο βαθμό γνωρίζουν και κατανοούν τον Γαλλικό πολιτισμό σχολιάζοντας το περιεχόμενο του αποσπάσματος που τους δόθηκε και κάνοντας σύγκριση με τον πολιτισμό και το σύστημα της δική τους χώρας. Κατά την βαθμολόγηση οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς την ικανότητα συνομιλίας (στο διάλογο), την ικανότητα επιχειρηματολογίας και την γλωσσική έκφραση και ικανότητα. 

Η βαθμολογία επιτυχίας είναι 50/100 ενώ η ελάχιστη βαθμολογία είναι 5/100.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος