ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

SORBONNE C2

Tι είναι το Sorbonne C2;

To Sorbonne C2 είναι δίπλωμα στη Γαλλική γλώσσα και Λογοτεχνία επιπέδου C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Αναφοράς για τις Γλώσσες-CEFR) συνολικής διάρκειας  5 ωρών και 30 λεπτών. 

Ποια είναι η δομή της εξέτασης και ποια η βαθμολογική κλίμακα;

Α. Εξέταση στην περίληψη και τον σχολιασμό διάρκειας 2.5 ωρών με μέγιστη βαθμολογία 20/20. 

1. Εξέταση στην περίληψη (Μέγιστη βαθμολογία 10/10). Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν την περίληψη ενός κειμένου (το 1/4 του συνολικού μήκους του αρχικού κειμένου) με λογική δομή.

2. Εξέταση στον σχολιασμό (Μέγιστη βαθμολογία 10/10). Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να σχολιάσουν ελεύθερα είτε ένα ολόκληρο κείμενο είτε μια υπογραμμισμένη φράση του. (περίπου 300 λέξεις). Η ποιότητα της γλωσσικής έκφρασης λαμβάνεται υπόψη και λαμβάνει 4 βαθμούς. 

Β. Εξέταση στην λογοτεχνία διάρκειας 2 ωρών και μέγιστης βαθμολογίας 20/20. Οι υποψήφιοι απαντούν σε μία από δύο ερωτήσεις πάνω στο πρόγραμμα της λογοτεχνίας. Σε μία έκθεση οι υποψήφιοι επιδεικνύουν την καλή γνώση ολοκληρωμένων λογοτεχνικών έργων.Η ποιότητα της γλωσσικής έκφρασης λαμβάνεται υπόψη ενώ η εξέταση λαμβάνει 6 βαθμούς.  

Γ. Εξέταση στην μετάφραση διάρκειας 1 ώρας (Μέγιστη βαθμολογία 10/10). Οι υποψήφιοι επιλέγουν την γλώσσα στην οποία θα μεταφράσουν κατά την εγγραφή τους. 

α. Οι υποψήφιοι μεταφράζουν ένα κείμενο Γαλλικό με περιεχόμενο λογοτεχνικό ή πολιτισμικό περίπου 150 – 200 λέξεων (μέγιστη βαθμολογία 5/5). 

β. Οι υποψήφιοι μεταφράζουν πέντε φράσεις από την γλώσσα επιλογής τους στην Γαλλική γλώσσα. 

Στην εξέταση αυτή οι υποψήφιοι επιδεικνύουν την ικανότητα τα να μεταφράζουν όντας πιστοί στην ουσία και το επίπεδο της γλώσσας. Επίσης αξιολογούνται οι γραμματικές και λεξιλογικές γνώσεις τους. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος