ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

SORBONNE B2

Τι είναι το Sorbonne B2;

Eίναι πιστοποιητικό Γαλλικής γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Ποια είναι η δομή της εξέτασης και ποια η βαθμολογική κλίμακα;

H γραπτή εξέταση στο Sorbonne Β2 είναι συνολικής διάρκειας 2 ωρών και 30 λεπτών και συνολικής μέγιστης βαθμολογίας 50/50.

Α. Γλωσσική εξέταση. Δίνονται ασκήσεις ορθογραφίας και γραμματικής. Συγκεκριμένα υπάρχουν ασκήσεις μορφολογίας με προτάσεις προς συμπλήρωση και συντακτικές ασκήσεις με μετασχηματισμό φράσεων. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 25/50.

Β. Εξέταση κατανόησης και γραπτής έκφρασης. Αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοήσουν την γραπτή γλώσσα ή γραπτή έκφραση ενός κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού περιεχομένου. Το κείμενο είναι δοκίμιο, απόσπασμα μυθιστορήματος κ.λ.π. από τον 18ο έως και το 21ο αιώνα. Το κείμενο που θα γράψουν δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 γραμμές. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 25/25. Η εξέταση αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη όπως παρακάτω:

1. Γραπτή κατανόηση με μέγιστη βαθμολογία 13/25. Περιλαμβάνει εξέταση γενικής κατανόησης ενός αποσπάσματος λογοτεχνικού κειμένου ή κειμένου με θέμα τον πολιτισμό, εξέταση κατανόησης φράσεων και εξέταση κατανόησης λέξεων εντός ή εκτός κειμένου που πρέπει να ερμηνευτούν.

2. Γραπτή έκφραση με μέγιστη βαθμολογία 12/25. Mε βάση ένα κείμενο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να γράψουν ένα κείμενο περίπου 300 λέξεων. Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε έκθεση ιδεών (έκφραση κριτικής, υπεράσπιση ενός επιχειρήματος, σχολιασμός ενός πολιτιστικούς γεγονότος…) και ένα θέμα φαντασίας (ιστορία, γράμμα, διάλογος…). Για την αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια όσων γράφονται σε σχέση με το ζητούμενο, ο πλούτος του λεξιλογίου, η συντακτική ορθότητα και η λογική έκφραση. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη (6 βαθμοί).

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος