ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

KOINO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR)

Τι είναι το Kοινό Eυρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες;

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο που κατατάσσει την γλωσσομάθεια σε επίπεδα (A1,A2,B1,B2,C1,C2) και προσδιορίζει το περιεχόμενο των γνώσεων που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο γνώσης μιας γλώσσας. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως για να περιγράψει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.

Τι αντιπροσωπεύει κάθε επίπεδο;

Επίπεδο Α1 (Βασικοί χρήστες, breakthrough):

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές ή ενήλικες μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οικείες, καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις για να επικοινωνήσουν σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Για παράδειγμα οι αρχάριοι μπορούν να συστηθούν, να κάνουν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το που μένει κάποιος ή για ανθρώπους που γνωρίζουν ή πράγματα που έχουν. Επίσης σε αυτό το επίπεδο γλωσσομάθειας ο χρήστης της γλώσσας μπορεί να συνομιλήσει σε πολύ απλό επίπεδο με άλλο ομιλητή της γλώσσας.

Επίπεδο Α2 (Βασικοί χρήστες, waystage):

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές ή ενήλικες μπορούν να κατανοήσουν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, τα ψώνια, την τοπική γεωγραφία, την πρόσληψη σε δουλειά κ.λ.π. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν σε βασικό επίπεδο για θέματα ρουτίνας ανταλλάσσοντας απλά και  άμεσα πληροφορίες. Μπορούν επίσης να περιγράψουν το background τους, το άμεσο περιβάλλον τους και θέματα καθημερινών αναγκών. 

Επίπεδο Β1 (Aνεξάρτητoı χρήστες, threshold):

Σε αυτό το επίπεδο, ο χρήστης της γλώσσας μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την γλώσσα στις περισσότερες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν καθώς ταξιδεύει σε μια χώρα όπου η ξένη γλώσσα ομιλείται.  Επιπλέον μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει εν συντομία λόγους και εξηγήσεις καθώς εκφράζει την γνώμη του ή περιγράφει ένα πλάνο του/της. 

Επίπεδο Β2 (Ανεξάρτητοι χρήστες, vantage):

Στο επίπεδο αυτό, ο χρήστης της γλώσσας κατανοεί τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου προφορικού ή γραπτού  κειμένου τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα που περιλαμβάνουν τεχνικές συζητήσεις του δικού τους τομέα εξειδίκευσης, μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άνεση και αυθορμητισμό που κάνουν την συνηθισμένη αλληλεπίδραση με native speakers της ξένης γλώσσας δυνατή χωρίς δυσκολία για κανένα από τα δύο μέρη. Επίσης μπορεί να παράγει σαφές και λεπτομερερές κείμενο σε μια ποικιλία θεμάτων και να εξηγήσει την άποψή του σε ένα θέμα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει κάθε επιλογή. 

Επίπεδο C1 (Επαρκείς χρήστες της γλώσσας, proficiency):

Oι χρήστες μιας ξένης γλώσσας σε αυτό το επίπεδο κατανοούν μια μεγάλη κλίμακα από απαιτητικά και μακρύτερα γραπτά ή προφορικά κείμενα όπως επίσης έννοιες που διατυπώνονται έμμεσα. Μπορούν να εκφραστούν με άνεση και αυθορμητισμό, να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, να παράγουν σαφή και με καλή δομή κείμενα πάνω σε περίπλοκα θέματα καθώς και να επιδεικνύουν οργανωτικότητα στην σύνθεση ενός κειμένου και ικανότητα στην χρήση συνδετικών και άλλων λέξεων .

Επίπεδο C2 (Επαρκείς χρήστες της γλώσσας, mastery): 

Oı χρήστες αυτού του επιπέδου κατανοούν σχεδόν οτιδήποτε χωρίς προσπάθεια. Επίσης μπορούν να μιλήσουν ή να γράψουν για μια ευρύτατη ποικιλία θεμάτων να αντιλαμβάνεται λεπτές νοηματικές αποχρώσεις πολύπλοκων θεμάτων. Γενικά η ικανότητα τους στην ξένη γλώσσα συγκρίνεται με εκείνων που έχουν την γλώσσα αυτή ως μητρική.