ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤο διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας. Mε την επιλογή μας αυτή εξασφαλίζουμε ότι οι καθηγητές των μαθητών μας δεν έχουν μόνο γνώση της γλώσσας που διδάσκουν σε βάθος αλλά και παιδαγωγική και μεθοδολογική επάρκεια. Επίσης η προηγούμενη εμπειρία θεωρείται προαπαιτούμενο για την πρόσληψη του διδακτικού μας προσωπικού. Θα θέλαμε εδώ να τονίσουμε πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που το κύριο του επάγγελμα δεν είναι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας αλλά την ασκεί καθαρά από βιοποριστικούς λόγους και σε εκείνον που επέλεξε την διδασκαλία ως την κύρια επαγγελματική του ενασχόληση όπως εμείς. 

Οι καθηγητές μας παρακολουθούν τακτικά σεμινάρια στους τομείς εκείνους που θα βελτίωναν την απόδοση τους στην τάξη. Συγκεκριμένα οι εξελίξεις στον τομέα της παιδαγωγικής ψυχολογίας, της διδακτικής της ξένης γλώσσας αλλά και στο τομέα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την βιβλιογραφία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για εμάς.  

Επίσης θεωρούμε πως χρέος του διδακτικού μας προσωπικού και εμάς των ιδίων είναι πρώτιστα να παραμένουμε άνθρωποι  με κατανόηση απέναντι στις ανάγκες  και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών μας και όχι απλά να μεταδίδουμε την γνώση. Μέσα στα καθήκοντα μας είναι επίσης η διάπλαση χαρακτήρων, η δημιουργία και καλλιέργεια αξιών, η ίδια η προώθηση του Ανθρώπου μέσα από το μάθημα. 

Πάνω και πέρα από τα διδακτικά προσόντα των καθηγητών μας αυτό που είναι πολύ σημαντικό για εμάς είναι το μεράκι της διδασκαλίας και η αγάπη για το ίδιο το λειτούργημα μας και τους μαθητές μας. 

Στην πορεία του χρόνου (από το 1969) οι καθηγητές στο δικό μας κέντρο ξένων γλωσσών έχουν διαγράψει την δική τους επιτυχημένη πορεία που συνεχίζεται και είναι μια πορεία συνεχούς αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος