ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το Sorbonne B1;

Eίναι πιστοποιητικό Γαλλικής γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Ποια είναι η δομή της εξέτασης και ποια η βαθμολογική κλίμακα;

Α. Γραπτή εξέταση στο Sorbonne B1 (μέγιστη βαθμολογία 50/50). Διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά.

  1. H γλωσσική εξέταση στο Sorbonne B1 αποτελείται από πέντε τύπους ασκήσεων γραμματικής και ορθογραφίας με μέγιστη βαθμολογία το 25/50. 
  2. Εξέταση κατανόησης και γραπτής έκφρασης (μέγιστη βαθμολογία 25/25). Αποτελείται από 2 μέρη: α. Την γραπτή κατανόηση ενός απλού λογοτεχνικού κειμένου 400-450 λέξεων με γενικές ερωτήσεις κατανόησης επί του κειμένου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μέγιστη βαθμολογία 15/25 και β. την εξέταση γραπτής έκφρασης που περιλαμβάνει την σύνταξη ενός κειμένου 150 – 180 λέξεων με την μορφή ενός γράμματος, e-mail ή ιστορίας. Aξιολογούνται η συνάφεια της απάντησης, η συντακτική και λεξιλογική ορθότητα και η λογική έκφραση ενώ η μέγιστη βαθμολογία είναι 10/25. 

 Β.  Ομαδική προφορική εξέταση (μέγιστη βαθμολογία 25/25). Διαρκεί 15 λεπτά. 

  1. Άσκηση κατανόησης. Οι υποψήφιοι ακούν δύο φορές κείμενο με θέμα τον πολιτισμό ή λογοτεχνικό κείμενο και απαντούν σε ερωτηματολόγιο επιλέγοντας την σωστή απάντηση. Μέγιστη βαθμολογία 15/25.
  2. Εξέταση προφορική. Οι υποψήφιοι ακούν δύο φορές διαλόγους με θέμα την καθημερινότητα και ερμηνεύουν την συνομιλία. Μέγιστη βαθμολογία 6/25
  3. Ακουστική διάκριση. Οι υποψήφιοι ακούν μία φορά κείμενο, συμπληρώνουν κενά και απαντούν ερωτήσεις δυαδικής ή πολλαπλής επιλογής. Μέγιστη βαθμολογία 4/25.
 Γ. Ατομική προφορική εξέταση (Μέγιστη βαθμολογία 25/25). Διαρκεί 20 λεπτά ενώ η προετοιμασία διαρκεί 10 λεπτά.
Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν προφορικά στον εξεταστή την κεντρική ιδέα από ένα κομμάτι κειμένου που διάβασαν ή μιας εικόνας που είδαν. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πάρουν στο σύνολο της εξέτασης 50/100 για να περάσουν. Ελάχιστη συνολική βαθμολογία είναι το 5/100.
 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος