ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

DELF A1

Τι είναι το DELF A1;

Πρόκειται για πιστοποιητικό στοιχειώδους γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας που επιτρέπει την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. 

Ποιό είναι το περιεχόμενο της εξέτασης και ποια είναι η βαθμολογική κλίμακα;

1. Ακουστική κατανόηση: Απάντηση σε ερωτήσεις 3 ή 4 σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές). Η ακουστική κατανόηση διαρκεί 20 λεπτά περίπου και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

2. Γραπτή κατανόηση: Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης 4 ή 5 κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η γραπτή κατανόηση διαρκεί 30 λεπτά και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

3. Γραπτή έκφραση: Αποτελείται από δύο μέρη: α. Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων και β. Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής. Η γραπτή έκφραση διαρκεί 30 λεπτά περίπου και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

4. Προφορική έκφραση: Αποτελείται από 3 μέρη: α. Απλή συνομιλία  β. Ανταλλαγή πληροφοριών  γ. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.. Η προφορική έκφραση διαρκεί 5-7 λεπτά (η προετοιμασία διαρκεί 10 λεπτά) και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας. 

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης πλην της προφορικής είναι 1.20 λεπτά. Ο συνολικός βαθμός είναι 100, η βαθμολογία επιτυχίας είναι 50/100 ενώ η κατώτατη βαθμολογία είναι 5/25. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος