ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το DELF A2;

Πρόκειται για πιστοποιητικό στοιχειώδους γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μια καλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Ποιό είναι το περιεχόμενο της εξέτασης και ποια είναι η βαθμολογική κλίμακα;

1. Ακουστική κατανόηση: Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης 3 ή 4 σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές). Η ακουστική κατανόηση διαρκεί 25 λεπτά περίπου και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

2. Γραπτή κατανόηση: Γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης 3 ή 4 κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η γραπτή κατανόηση διαρκεί 30 λεπτά και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

3. Γραπτή έκφραση: Σύνταξη δύο σύντομων κειμένων: α. Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών και β. Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων…Η γραπτή έκφραση διαρκεί 45 λεπτά περίπου και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

4. Προφορική έκφραση: Αποτελείται από 3 μέρη: α. Επίσημη συνομιλία  β. Συνεχής μονόλογος  γ. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.. Η προφορική έκφραση διαρκεί 6-8 λεπτά (η προετοιμασία διαρκεί 10 λεπτά) και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας. 

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης πλην της προφορικής είναι 1.40 λεπτά. Ο συνολικός βαθμός είναι 100, η βαθμολογία επιτυχίας είναι 50/100 ενώ η κατώτατη βαθμολογία είναι 5/25. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

 Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος