ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

DELF B1

Τι είναι το DELF B1;

Το DELF B1 πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένου. 

Ποιό είναι το περιεχόμενο της εξέτασης και ποια είναι η βαθμολογική κλίμακα;

1. Ακουστική κατανόηση: Περιλαμβάνει γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης 3 σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές). Η ακουστική κατανόηση διαρκεί 25 λεπτά περίπου και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

2. Γραπτή κατανόηση: Περιλαμβάνει γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης 2 κειμένων. Εξετάζει την κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα, την δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας και την αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου. Η γραπτή κατανόηση διαρκεί 35 λεπτά και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

3. Γραπτή έκφραση: Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο…). Η γραπτή έκφραση διαρκεί 45 λεπτά περίπου και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας.

4. Προφορική έκφραση: Αποτελείται από 3 μέρη: α. Προσωπική παρουσίαση  β. Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο  γ. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.. Η προφορική έκφραση διαρκεί 15 λεπτά περίπου (η προετοιμασία διαρκεί 10 λεπτά) και παίρνει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας. 

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης πλην της προφορικής είναι 1.45 λεπτά. Ο συνολικός βαθμός είναι 100, η βαθμολογία επιτυχίας είναι 50/100 ενώ η κατώτατη βαθμολογία είναι 5/25. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Oι εξετάσεις διεξάγονται δύο το φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1,5 μήνα μετά το πέρας της εξέτασης.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος