ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Πρόγραμμα ενηλίκων για βελτίωση του επιπέδου επικοινωνίας στον προφορικό λόγο. Επιλέγουμε υλικό διδασκαλίας ειδικά σχεδιασμένο για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης γλωσσικής δεξιότητας. 

Το μάθημα διαρκεί 1,5 ώρα την εβδομάδα και προσαρμόζεται στις ανάγκες του ενήλικα μαθητή. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Τμήματα συνομιλίας

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος