ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το GOETHE- ZERTIFIKAT B2;

Είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας για εφήβους και ενήλικες που χαρακτηρίζει τον/την κάτοχο του ως χρήστη της γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2  του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, CEFR. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο Β2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί:

  • να κατανοεί βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων που αφορούν συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού τους τομέα.
  • να εκφράζεται προφορικά αυθόρμητα, με ευχέρεια και δομημένα , έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή της Γερμανικής και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές των συνομιλητών. 
  • να εκφράζεται για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων με τρόπο σαφή και αναλυτικό, να διατυπώνει τις θέσεις του/της για κάποιο σύγχρονο θέμα και να αναλύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.
 

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι διαβάζουν κείμενα που προέρχονται από αναρτήσεις σε forum, άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, σχόλια και κανονισμούς και καλούνται να κατανοήσουν βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις, απόψεις και κανόνες. Η εξέταση διαρκεί 65 λεπτά. 

2. Παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι υποψήφιοι εκφράζουν και αιτιολογούν γραπτά την άποψή τους σε ένα forum πάνω σε ένα σύγχρονο κοινωνικό θέμα. Ακόμη γράφουν ένα επίσημο μήνυμα που αφορά επαγγελματική επικοινωνία. Η εξέταση αυτή διαρκεί 75 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι ακούν συζητήσεις, διαλέξεις, συνεντεύξεις, προτάσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο και καλούνται να κατανοήσουν βασικά σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες από αυτό που άκουσαν. Η εξέταση διαρκεί 40 λεπτά. 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν σύντομα ένα θέμα που τους δίνεται και συζητούν γι’ αυτό με τη συνομιλήτρια/το συνομιλητή τους ανταλλάσσοντας επιχειρήματα. Η εξέταση διαρκεί 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

100–90 πολύ καλά, 89–80 καλά, 79–70 ικανοποιητικά, 69–60 επαρκώς, 59–0 μη επιτυχής συμμετοχή

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος