ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το GOETHE- ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1;

Είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας για ενήλικες που πιστοποιεί απλές και βασικές γνώσεις για τον/την κάτοχο του. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, CEFR. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο A1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί:

  • να επικοινωνεί με απλό τρόπο, εφόσον ο συνομιλητής του/της  μιλάει αργά και καθαρά.
  • να βρίσκει βασικές πληροφορίες σε σύντομα μηνύματα γραμμένα σε πινακίδες δημόσιων χώρων ή σε μικρές αγγελίες. 
  • να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές, οικείες εκφράσεις και απλές προτάσεις που αφορούν την οικογένειά του, ψώνια και αγορές, τη δουλειά του, την περιοχή όπου μένει ο εξεταζόμενος).
  • να παρουσιάζει τον εαυτό του/της ή άλλους ανθρώπους και να ζητάει από άλλους πληροφορίες  για το άτομό τους (π.χ. παράδειγμα πού μένουν, τι ανθρώπους γνωρίζουν ή τι πράγματα έχουν).
  • να κατανοεί και να μιλάει για αριθμούς, ποσότητες, ώρες και τιμές.
  • να διατυπώνει πολύ απλές ερωτήσεις και να απαντάει ανάλογες. 
  • να συμπληρώνει προσωπικά στοιχεία σε έντυπα
 

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι διαβάζουν κείμενα όπως σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, πινακίδες ή επιγραφές και κάνουν μια ποικιλία ασκήσεων πάνω σε αυτά. Η εξέταση διαρκεί 25 λεπτά.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν απλά έντυπα και γράφουν ένα σύντομο προσωπικό κείμενο για μια καθημερινή κατάσταση. Η εξέταση διαρκεί 20 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι ακούν σύντομες μηνύματα στον τηλεφωνητή, καθημερινές συνομιλίες, ή ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και κάνουν διάφορες ασκήσεις σχετικές με ότι άκουσαν. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 20 λεπτά.

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι εξεταζόμενοι παρουσιάζουν τον εαυτό σας σε μια ομάδα. Έπειτα διατυπώνουν ερωτήσεις επί της καθημερινότητας, απαντούν ανάλογα και ζητάτε κάτι από ένα άλλο μέλος της ομάδας. Η εξέταση διαρκεί 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

100–90 πολύ καλά, 89–80 καλά, 79–70 ικανοποιητικά, 69–60 επαρκώς, 59–0 μη επιτυχής συμμετοχή.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος