ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το GOETHE- ZERTIFIKAT A2: Fit in Deutsch;

Είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας βασικού επιπέδου για εφήβους ηλικίας 12-16 ετών. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, CEFR. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο Α2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί:

  • να κατανοεί απλές ερωτήσεις, ειδήσεις, μηνύματα στο τηλέφωνο, σύντομες συνομιλίες, πληροφορίες από το ραδιόφωνο και να χρησιμοποιεί προτάσεις και τυποποιημένες εκφράσεις σε καθημερινές περιστάσεις.  
  • να συστήσει τον εαυτό του/της, να συνομιλεί κάνοντας απλές ερωτήσεις σε καθημερινά θέματα και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. 
  • να επικοινωνεί με απλό τρόπο ανταλλάσσοντας πληροφορίες για καθημερινά και συνηθισμένα θέματα και σε πολύ απλές περιστάσεις.
  • να δίνει βασικές πληροφορίες για την καταγωγή και την εκπαίδευση του, το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον ή τις άμεσες ανάγκες του χρησιμοποιώντας βασικές δομές. 
 

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι διαβάζουν κείμενα όπως σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, ηλεκτρονικά μηνύματα, αγγελίες και πινακίδες σε δημόσιους χώρους και κάνουν μια ποικιλία ασκήσεων. Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι γράφουν σύντομα μηνύματα για θέματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους. Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά.

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι υποψήφιοι ακούν καθημερινές συνομιλίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή, ανακοινώσεις και συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο, και αναγγελίες σε δημόσιους χώρους και κάνουν μια ποικιλία ασκήσεων. Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά.

 4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι εξεταζόμενοι διατυπώνουν ερωτήσεις και απαντούν σε ερωτήσεις τρίτων που αφορούν τα προσωπικά τους στοιχεία, αφηγούνται κάτι που αφορά την ζωή τους και συμφωνούν ή οργανώνουν κάτι από κοινού με το συνομιλητή ή τη συνομιλήτριά τους. Η εξέταση διαρκεί 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

100–90 πολύ καλά, 89–80 καλά, 79–70 ικανοποιητικά, 69–60 επαρκώς, 59–0 μη επιτυχής συμμετοχή.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος