ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Tı είναι το GOETHE-ZERTIFIKAT A2;

Είναι ένα πιστοποιητικό βασικής γνώσης της Γερμανικής γλώσσας για ενήλικες που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες, CEFR. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο A2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί:

  • να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές προτάσεις και συχνές εκφράσεις.
  • να επικοινωνεί σε βασικό επίπεδο στο πλαίσιο συνηθισμένων, καθημερινών καταστάσεων και να ανταλλάσσει πληροφορίες πάνω σε οικεία θέματα. 
  • να περιγράφει απλά την καταγωγή και την εκπαίδευση του/της, την περιοχή όπου διαμένει και αντικείμενα σχετικά με τις άμεσες ανάγκες του.
 

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι διαβάζουν π.χ. μικρά δημοσιογραφικά κείμενα, emails, αγγελίες και πινακίδες σε δημόσιους χώρους και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης σχετικές με τα κείμενα αυτά. H εξέταση διαρκεί 30 λεπτά. 

2. Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Οι υποψήφιοι γράφουν μηνύματα σχετικά με το περιβάλλον τους. Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι κάνουν ασκήσεις πάνω σε ραδιοφωνικές ανακοινώσεις ή συνεντεύξεις, καθημερινές συνομιλίες, μηνύματα τηλεφωνητή ή δημόσιες ανακοινώσεις ενώ η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά. 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Σε μια εξέταση 15  λεπτών οι εξεταζόμενοι απαντούν σε ερωτήσεις τρίτων για τα προσωπικά τους στοιχεία και επίσης κάνουν ανάλογες ερωτήσεις, διηγούνται κάποιο περιστατικό της ζωής τους και οργανώνουν κάτι από κοινού με τον συνομιλητή τους. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

00–90 πολύ καλά, 89–80 καλά, 79–70 ικανοποιητικά, 69–60 επαρκώς, 59–0 μη επιτυχής συμμετοχή

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος