ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το GOETHE-ZERTIFIKAT C1;

Eίναι πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για της Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε ενήλικες. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο C1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί

  • να κατανοεί ποικιλία απαιτητικών και εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεται ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται.
  • να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και ευχέρεια.
  • να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ευχέρεια σε κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον και στην εκπαίδευση. 
  • να εκφράζει την άποψη του/της για μια ευρεία γκάμα θεμάτων χρησιμοποιώντας τον λόγο με τρόπο σαφή και σωστά δομημένο. 
 

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Oι εξεταζόμενοι διαβάζουν αποσπάσματα από βιβλία γενικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και/ή εκθέσεις και καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε ασκήσεις πάνω σε τέτοιου είδους κείμενα όπως επίσης και να διατυπώσουν το νόημα υπογραμμισμένων τμημάτων τους. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 70 λεπτά. 

2. Παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι υποψήφιοι συντάσσουν ένα κείμενο με καλή δομή για να εκφράσουν την γνώμη τους επί ενός θέματος βασισμένοι σε πληροφορίες που τους δίνονται με την μορφή διαγράμματος. Η εξέταση διαρκεί 80 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι κρατούν σημειώσεις και κάνουν ασκήσεις αντιστοίχησης πάνω σε ακουστικό υλικό που ακούν όπως τηλεφωνικές συνομιλίες, συζητήσεις, συνεντεύξεις ή κείμενα ραδιοφώνου ενώ η εξέταση διαρκεί 40 λεπτά. 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Η εξέταση χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη οι εξεταζόμενοι διατυπώνουν την άποψή σας πάνω σε ένα σύντομο κείμενο. Στο επόμενο στάδιο της προφορικής εξέτασης συνομιλούν με τον συνεξεταζόμενό σας και καταλήγουν σε μια κοινή απόφαση ή λύση ενός προβλήματος. Η εξέταση διαρκεί 10 με 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

100–90 πολύ καλά, 89,5–80 καλά, 79,5–70 ικανοποιητικά, 69,5–60 επαρκώς, 59,5–0 μη επιτυχής συμμετοχή.

Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος