ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

GOETHE-ZERTIFIKAT C2:GDS

Τι είναι το GOETHE-ZERTIFIKAT C2;

Eίναι πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για της Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε ενήλικες. 

Τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας;

Στο επίπεδο C2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ο χρήστης της Γερμανικής μπορεί

  • να κατανοεί με ευκολία ότι διαβάζει ή ακούει στα Γερμανικά.
  • να συνοψίζει προφορικές ή γραπτές πληροφορίες και να αιτιολογεί επιχειρήματα.
  • να χρησιμοποιεί την γλώσσα με άνεση και ακρίβεια ακόμα και σε ότι αφορά σύνθετα θέματα ή θέματα με λεπτές νοηματικές αποχρώσεις. 
 Ποιά είναι η δομή της εξέτασης; 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι κάνουν ασκήσεις πάνω σε κείμενα γενικού περιεχομένου, αγγελίες, σχόλια ή ρεπορτάζ που διαβάζουν. Καλούνται να δείξουν ότι μπορούν να κατανοήσουν με ευκολία κείμενα που είναι σύνθετα και απαιτητικά και έχουν συγκεκριμένο ή αφηρημένο περιεχόμενο. Η εξέταση αυτή διαρκεί 80 λεπτά. 

2. Παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι υποψήφιοι διατυπώνουν με δικό τους τρόπο τα αποσπάσματα ενός κειμένου. Στη συνέχεια συντάσσουν ένα κείμενο με σωστή δομή και ύφος που έχει την μορφή επιστολής ή κριτικής βιβλίου πάνω σε ένα γενικό θέμα ή σχετικά με ένα λογοτεχνικό βιβλίο που έχουν εκ των προτέρων μελετήσει. Η εξέταση διαρκεί 80 λεπτά. 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι εξεταζόμενοι κάνουν μια ποικιλία ασκήσεων πάνω σε προφορικό υλικό που ακούν, όπως ρεπορτάζ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συνεντεύξεις ειδικών ή καθημερινές συνομιλίες και η εξέταση διαρκεί 25 λεπτά. 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν προφορικά ένα σύνθετο θέμα και αναπτύσσουν επιχειρήματα με διαφορετικούς γλωσσικούς  τρόπους καθώς απαντούν σε ερωτήσεις. Επίσης, προσπαθούν να πείσουν το συνομιλητή τους ή διατυπώνουν διαφωνία επιχειρηματολογώντας. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 15 λεπτά. 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το ετήσιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται διαδικτυακά και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά το πέρας της εξέτασης.

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολόγησης;

100–90 πολύ καλά, 89–80 καλά, 79–70 ικανοποιητικά, 69–60 επαρκώς, 59–0 μη επιτυχής συμμετοχή.

 Yπάρχει πρόβλεψη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν έγκαιρα με την εγγραφή τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος