ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το TOEIC® Listening and Reading;

Τo TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που πιστοποιεί το επίπεδο στο οποίο μπορεί ένας υποψήφιος που δεν έχει την Αγγλική ως μητρική του γλώσσα να επικοινωνήσει με άλλα άτομα σε περιβάλλον εργασιακό και κοινωνικό. Επίσης με με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή εργαζομένων-υποψηφίων, την παρακολούθηση προόδου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην Αγγλική, την επιλογή νέου προσωπικού, την επιλογή εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή, την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Πότε και που γίνονται οι εξετάσεις; Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις γίνονται κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τακτικά σε άλλες πόλεις. Υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει η ημερομηνία μιας εξέτασης και αυτή να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία αλλά υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από τον εξεταστικό φορέα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 11 με 15 ημέρες μετά την ημερομηνία της εξέτασης. 

Που αναγνωρίζεται το TOEIC;

Aρκετά πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Κύπρο και στο εξωτερικό, ο Α.Σ.Ε.Π. επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν το ΤΟΕΙC. Για τον Α.Σ.Ε.Π. ένα σκορ 405-500 βαθμών θεωρείται ως μέτρια γνώση, 505-780 ως καλή γνώση και 785-900 ως πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Ένα σκορ 905-990 βαθμών αντιστοιχεί σε άριστη γνώση της γλώσσας. 

Πώς και πότε μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις TOEIC® Listening and Reading;

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων.

Πόσο συχνά μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις TOEIC® Listening and Reading;

Μία φορά κάθε 28 ημέρες εκτός και αν μεταφερθεί η ημερομηνία της εξέτασης.

Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εφόσον τα άτομα με ειδικές ανάγκες προσκομίσουν απαραίτητα δικαιολογητικά 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων εξασφαλίζουν ειδικές ρυθμίσεις για αυτούς στην διάρκεια των εξετάσεων.  

Ποια είναι η δομή των εξετάσεων;

Το TOEIC® Listening and Reading διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

Yπάρχουν δύο ενότητες εξέτασης: 1. Κατανόηση προφορικού λόγου από CD (Listening Comprehension) και 2. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading Comprehension). 

Tο listening comprehension διαρκεί 45 λεπτά και περιέχει ερωτήσεις που αφορούν 6 φωτογραφίες, 25 ερωτήσεις με ερωτήσεις και απαντήσεις, 39 ερωτήσεις με διαλόγους και 30 ερωτήσεις πάνω σε ομιλίες.

Το reading comprehension διαρκεί 75 λεπτά και περιέχει 30 ερωτήσεις με ελλιπείς προτάσεις, 16 ερωτήσεις που αφορούν συμπλήρωση κειμένων και 54 ερωτήσεις κατανόησης κειμένων. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος