ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Το B2 First (FCE) for Schools είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου ή ανώτερου επιπέδου με θεματολογία που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες μαθητών του σχολείου. Ωστόσο, έχει την ίδια ακριβώς μορφή με την εξέταση Β2 first certificate (FCE) ενώ οι επιτυχόντες υποψήφιοι και των δύο πτυχίων λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο πιστοποιητικό. Η εξέταση μπορεί να γίνει είτε γραπτώς (paper based) είτε ηλεκτρονικά (computer based). 

Διαβάστε περισσότερα

Το ECCE είναι πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 και παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. 

Το ΕCCE αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Επίσης αναγνωρίζεται σε χώρες του εξωτερικού τόσο για σπουδές που απαιτούν γλωσσομάθεια επιπέδου Β2 όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Διαβάστε περισσότερα