ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

FCE FOR SCHOOLS (B2) CAMBRIDGE LOWER ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τι είναι το Β2 First (FCE) for schools;

Το B2 First (FCE) for Schools είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου ή ανώτερου επιπέδου με θεματολογία που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες μαθητών του σχολείου. Ωστόσο, έχει την ίδια ακριβώς μορφή με την εξέταση Β2 first certificate (FCE) ενώ οι επιτυχόντες υποψήφιοι και των δύο πτυχίων λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο πιστοποιητικό. Η εξέταση μπορεί να γίνει είτε γραπτώς (paper based) είτε ηλεκτρονικά (computer based). 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του πιστοποιητικού ανάλογα με την ηλικία;

Όχι, μαθητές και ενήλικες συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ακριβώς για το ίδιο πιστοποιητικό. 

Σε ποιούς απευθύνεται το B2 First (FCE) for schools;

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν είτε να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική στο εργασιακό τους περιβάλλον είτε για να σπουδάσουν σε Αγγλόφωνο περιβάλλον μέσου ή ανώτερου επιπέδου.

Το B2 First (FCE) for Schools ακολουθεί πιστά την ίδια μορφή και επίπεδο με το B2 First (FCE) ενώ το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση B2 First for Schools είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της εξέτασης B2 First (FCE). 

Που αναγνωρίζεται το πτυχίο αυτό;

Το B2 First (FCE) for Schools αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, τον ιδιωτικό τομέα, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ βαθμολογία 180-190 αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης C1, βαθμολογία 160-179 αποδεικνύει γνώση επιπέδου Β2 ενώ το επίπεδο Β1 απαιτεί βαθμολογία 140-159.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα από τον φορέα των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου 1,5 μήνα μετά από την ημερομηνία της εξέτασης. 

Ποια είναι η δομή των εξετάσεων; 

To Reading & Use of English διαρκεί 1,15 λεπτά και αποτελείται από 7 μέρη.

Το writing διαρκεί 1,20 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν δυο εκθέσεις διαφόρων τύπων σε αυτό τον χρόνο. 

Το listening διαρκεί περίπου 40 λεπτά και αποτελείται από 4 μέρη. 

Το speaking διαρκεί 14 λεπτά και αποτελείται από 4 μέρη. Σε αυτό οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ζευγάρι. 

Ποιο αναλυτικά δείτε την δομή των εξετάσεων εδώ.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

 Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Ναι, υπάρχει εφόσον οι υποψήφιοι προσκομίσουν έγκαιρα έγγραφο από επίσημο κρατικό φορέα που να πιστοποιεί το ότι ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία. 

"XΡΥΣΟΣ" ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ FCE FOR SCHOOLS

Προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με βάση τις απαιτήσεις της εξέτασης γλωσσομάθειας στο επίπεδο B2 του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). 

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα και ευχάριστα βιβλία ευρείας θεματολογίας που καλύπτoυν τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων μας και αφορούν το ηλικιακό τους επίπεδο.  

Μέσα από ποικιλία ασκήσεων οι υποψήφιοι βελτιώνουν θεαματικά την απόδοση τους στα 4 τμήματα της εξέτασης γλωσσομάθειας (Speaking, Reading and Use of English, Writing, Listening) ενώ εξοικειώνονται με όλες τις πτυχές της γραμματικής αυτού του επιπέδου. 

Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους υποψηφίους να εξασκηθούν στα προφορικά πάνω σε μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων ενώ το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση και εφαρμογή τεχνικών που αφορούν την προφορική εξέταση. Επίσης γίνεται ανάλυση τεχνικών σχετικών με όλα τα υπόλοιπα τμήματα της εξέτασης. 

Εντοπίζουμε και εστιάζουμε στα σημεία της προετοιμασίας που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ενώ μέσα από ένα ικανοποιητικό αριθμό τεστ προσομοίωσης οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις νιώθουν έτοιμοι για αυτές αρκετά νωρίτερα από την ημερομηνία της εξέτασης. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος