ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Το CPE (Cambridge Proficiency) του πανεπιστημίου Cambridge είναι ένα πιστοποιητικό Αγγλικής γλωσσομάθειας πολύ υψηλού επιπέδου (C2) καθώς ο κάτοχος του μπορεί να επικοινωνήσει με ευφράδεια και εκλεπτυσμένο στιλ όπως ένας φυσικός ομιλητής. Το πιστοποιητικό αυτό δίνει επίσης στον κάτοχο του την δυνατότητα:

  • να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά ή και διδακτορικά προγράμματα.
  • να συμμετέχει ενεργά στην ακαδημαϊκή ζωή  συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
  • να  συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.  
  • να δρα στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο με επιτυχία.
 

To ECPE πιστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο C2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και παρέχεται από το πανεπιστήμιο του Michigan που διακρίνεται στον χώρο της γλωσσικής έρευνας παγκοσμίως. 

Το πιστοποιητικό ECPE αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα.

Το πιστοποιητικό αυτό δίνει την δυνατότητα στον κάτοχο του  παρακολουθήσει μεταπτυχιακά ή δικτατορικά προγράμματα και να εξελιχθεί στην ακαδημαϊκή ζωή ή τον επιχειρηματικό χώρο.  

Διαβάστε περισσότερα