ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το CPE;

Το CPE (Cambridge Proficiency) του πανεπιστημίου Cambridge είναι ένα πιστοποιητικό Αγγλικής γλωσσομάθειας πολύ υψηλού επιπέδου (C2) καθώς ο κάτοχος του μπορεί να επικοινωνήσει με ευφράδεια και εκλεπτυσμένο στιλ όπως ένας φυσικός ομιλητής. Το πιστοποιητικό αυτό δίνει επίσης στον κάτοχο του την δυνατότητα:

  • να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά ή και διδακτορικά προγράμματα.
  • να συμμετέχει ενεργά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
  • να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.
    να δρα στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο με επιτυχία.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Που αναγνωρίζεται το CPE;

To CPE αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, Πανεπιστήμια και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπως και από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του πιστοποιητικού ανάλογα με την ηλικία;

Όχι, μαθητές και ενήλικες συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ακριβώς για το ίδιο πιστοποιητικό.

Ποια είναι η δομή των εξετάσεων;

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη (Reading and Use of English, writing, speaking, listening).

To Reading and Use of English διαρκεί 1,30 ώρα και περιλαμβάνει 7 μέρη.

Το writing διαρκεί περί 1,30 ώρα και οι υποψήφιοι γράφουν γράφουν την περίληψη δύο κειμένων και μία έκθεση που επιλέγουν ανάμεσα σε πέντε θέματα.

Το listening διαρκεί περίπου 40 λεπτά και περιλαμβάνει 4 μέρη.

Το speaking έχει διάρκεια 16 λεπτά και έχει 3 μέρη. Στην προφορική εξέταση συμμετέχουν δύο εξεταζόμενοι.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Ποια είναι η βαθμολογική κλίμακα;

Βαθμολογία 200-300 αντιστοιχεί σε επίπεδο C2 ενώ βαθμολογία 180-199 αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις γίνονται σε δύο περιόδους (Μάιο και Δεκέμβριο) ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 1 μήνα μετά το πέρας και της προφορικής εξέτασης.

Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Ναι, υπάρχει εφόσον οι υποψήφιοι προσκομίσουν έγκαιρα έγγραφα από κρατική υπηρεσία που να πιστοποιούν ότι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

"XΡΥΣΟΣ" ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ CPE

Κατά την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του CPE επιδιώκεται η ομοιόμορφη ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (speaking, listening, writing, use of english) που εξετάζονται. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υπάρχουν τα εξής σημεία που αξίζει να αναφερθούν:

Οι υποψήφιοι μελετούν και εξασκούν πλήθος λεξιλογίου , ιδιωματισμών, φραστικών ρημάτων, συνδυασμούς λέξεων, παραγώγων, συνωνύμων , αντωνύμων κλ.π.

Γίνεται πλήρης εξάσκηση στην κατανόηση κειμένων από ποικιλία πηγών. Γίνεται δε χρήση αυθεντικών και σύγχρονων κειμένων για αυτό το σκοπό.

Γίνεται ανάλυση όλων των τύπων έκθεσης και συστηματική εξάσκηση στο κομμάτι της περίληψης. Παρέχουμε και δικές μας σημειώσεις στους μαθητές μας.

Οι υποψήφιοι κάνουν ένα σημαντικό αριθμό από listening tests με ομιλητές που ακολουθούν το πρότυπο των τεστ της εξέτασης γλωσσομάθειας ώστε να εξοικειωθούν με το τμήμα αυτό της εξέτασης.

Καλύπτεται πλήρως η γραμματική θεωρία του επιπέδου C2 και γίνεται επαρκής αριθμός ασκήσεων για την εμπέδωσης.

Γίνεται συστηματική ανάλυση του Use of English και εξάσκηση σε όλα τα τμήματα του τόσο μέσα από το κύριο βιβλίο και τα συνοδευτικά του βιβλία όσο και μέσα από tests προσομοίωσης για πιο ρεαλιστική προετοιμασία.
Γίνεται προετοιμασία των υποψηφίων για το speaking test μέσα από μια ποικιλία θεμάτων που αντιστοιχούν στο επίπεδο C2 της γλώσσας.

Ο σχετικά μεγάλος αριθμός των test προσομοίωσης και η λεπτομερειακή ανάλυση όλων όσων η σωστή προετοιμασία απαιτεί κάνει τους δικούς μας υποψηφίους αρκετά σίγουρους για αυτά που έχουν μάθει και για τον εαυτό τους στην τελική δοκιμασία της εξέτασης.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος