ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΕCCE MICHIGAN (LOWER,B2) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Tι είναι το ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English);

Το ECCE είναι πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 και παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. 

 Που αναγνωρίζεται αυτό το πτυχίο;

Το ΕCCE αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Επίσης αναγνωρίζεται σε χώρες του εξωτερικού τόσο για σπουδές που απαιτούν γλωσσομάθεια επιπέδου Β2 όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του πιστοποιητικού ανάλογα με την ηλικία;

Όχι, μαθητές και ενήλικες συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ακριβώς για το ίδιο πιστοποιητικό. 

Ποιά είναι η δομή των εξετάσεων;

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη όπως παρακάτω:

Το writing διαρκεί 30 λεπτά και ο υποψήφιος γράφει μια επιστολή ή έκθεση ιδεών βασισμένος σε απόσπασμα άρθρου που του δίνεται. 

Το listening έχει διάρκεια 30 λεπτών και αποτελείται από δυο μέρη. 

Το GVR (γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου) διαρκεί 90 λεπτά και χωρίζεται σε 3 μέρη.

Για το speaking δίνονται έως 15 λεπτά. Η εξέταση γίνεται μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή και τα θέματα είναι προκαθορισμένα από το πανεπιστήμιο του Michigan. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου δύο μήνες μετά το πέρας και της προφορικής εξέτασης. 

Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Ναι, υπάρχει εφόσον προσκομιστούν έγκαιρα επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι οι υποψήφιοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. 

XΡΥΣΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ECCE

Προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με βάση τις απαιτήσεις της εξέτασης γλωσσομάθειας στο επίπεδο B2 του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). 

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα και ευχάριστα βιβλία ευρείας θεματολογίας που καλύπτoυν τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων μας και αφορούν το ηλικιακό τους επίπεδο.  

Μέσα από ποικιλία ασκήσεων οι υποψήφιοι βελτιώνουν θεαματικά την απόδοση τους στα 4 τμήματα της εξέτασης γλωσσομάθειας (Speaking, Reading and Use of English, Writing, Listening) ενώ εξοικειώνονται με όλες τις πτυχές της γραμματικής αυτού του επιπέδου. 

Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους υποψηφίους να εξασκηθούν στα προφορικά πάνω σε μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων ενώ το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση και εφαρμογή τεχνικών που αφορούν την προφορική εξέταση. Επίσης γίνεται ανάλυση τεχνικών σχετικών με όλα τα υπόλοιπα τμήματα της εξέτασης. 

Εντοπίζουμε και εστιάζουμε στα σημεία της προετοιμασίας που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ενώ μέσα από ένα ικανοποιητικό αριθμό τεστ προσομοίωσης οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις νιώθουν έτοιμοι για αυτές αρκετά νωρίτερα από την ημερομηνία της εξέτασης. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος