ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το TOEFL ΙΒΤ  (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE); 

To TOEFL αποτελεί πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής που απαιτείται για συμμετοχή σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα Αγγλόφωνων πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε περισσότερες από 180 χώρες. 

 Ποια είναι η δομή της εξέτασης;

Η εξέταση αφορά 4 γλωσσικές δεξιότητες: Reading, Writing, Speaking, Listening. 

Στο speaking section ο υποψήφιος εξετάζεται ως προς την ικανότητα του να μιλάει ακαδημαϊκά Αγγλικά και η εξέταση διαρκεί 17 λεπτά. 

Στο writing section o υποψήφιος γράφει έκθεση που στηρίζεται σε ένα κείμενο που έχει διαβάσει και ένα διάλογο που έχει ακούσει (integrated writing). Επίσης γράφει μια έκθεση ιδεών (independent writing). Η γραπτή αυτή εξέταση διαρκεί 50 λεπτά.

Στο Reading section υπάρχουν 3 έως 4 κείμενα που  περιέχουν 10 ερωτήσεις το καθένα. Η εξέταση διαρκεί 54 έως 72 λεπτά. 

Το listening section αποτελείται από 28 έως 39 ερωτήσεις και διαρκεί 41 έως 57  λεπτά. 

H συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου 4 ώρες.

Ποιος είναι ο τρόπος βαθμολόγησης;

Η βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 120. Κάθε section βαθμολογείται ξεχωριστά με κλίμακα από 0 έως 30. Το τελικό σκορ αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους σκορ για κάθε section και στην βαθμολογική κλίμακα 0-120. Υπάρχει η εξής αντιστοιχία της πιστοποίησης TOEFL σε σύγκριση με τα πτυχία F.C.E-E.C.C.E, C.A.E-ALCE, C.P.E-E.C.P.E

ΤΟΕFL score 62-71 > F.C.E-E.C.C.E

TOEFL score 73-100 > C.A.E-ALCE

C.P.E. score 101-120 > C.P.E-E.C.P.E

Κάθε πότε διεξάγεται η εξέταση; Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Η εξέταση διεξάγεται κάθε ημέρα εκτός επίσημων αργιών. Οι σχετικές ημερομηνίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων και μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτές από εμάς. Το σκορ της εξέτασης ανακοινώνεται δέκα ημέρες μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Επίσης το σκορ των υποψηφίων αποστέλλεται στα πανεπιστήμια της επιλογής τους από τους ίδιους τους φορείς της εξεταστικής διαδικασίας. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ δύο έτη. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος