ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι είναι το IELTS και που αναγνωρίζεται;

To IELTS αποτελεί πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με διεθνή ισχύ. Χιλιάδες οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και πολλές άλλες χώρες το αναγνωρίζουν. Το ίδιο ισχύει για επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών.Το συγκεκριμένο τεστ γλωσσομάθειας έχει ισχύ 2 έτη για το εξωτερικό ενώ για την Ελλάδα ισχύει για πάντα. 

 Πόσα ΙΕLTS υπάρχουν;

Έχουμε το ACADEMIC IELTS και το GENERAL IELTS.  Eνώ το ACADEMIC IELTS πιστοποιεί την ικανότητα κάποιου να σπουδάσει σε επίπεδο πτυχιακό ή μεταπτυχιακό σε Αγγλόφωνο περιβάλλον, το GENERAL IELTS  αφορά κυρίως όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Αγγλόφωνο περιβάλλον ή να φοιτήσουν σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ιδρύματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και τα δύο τεστ από τον ΑΣΕΠ.

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα εκτός από τον Αύγουστο.Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά περίπου 12 με 13 ημέρες μετά την ημερομηνία της εξέτασης.

Ποιά είναι η δομή της εξέταση του  IELTS;

Η εξέταση αφορά και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες σε μία γλώσσα, δηλαδή τα (reading, speaking, listening, writing).

Το IELTS Reading Section αποτελείται από τρία κείμενα που περιέχουν 40 ερωτήσεις το καθένα ενώ η διάρκεια του είναι 60 λεπτά.

Το IELTS Writing section αποτελείται από δύο μέρη: Το writing Task 1 στο οποίο γράφουμε μια αναφορά πάνω σε πληροφορίες που δίνονται με την μορφή διαγράμματος, πίνακα, εικόνας και το Writing Task 2 στο οποίο γράφουμε μία έκθεση πάνω σε ένα πρόβλημα ή άποψη. Η διάρκεια τou writing section είναι 60 λεπτά.

Στο IELTS Speaking section, που είναι ίδιο και για τα δυο IELTS, ο εξεταζόμενος συνομιλεί με τον εξεταστή και η εξέταση διαρκεί 11-14 λεπτά. 

Το IELTS Listening Section, που είναι το ίδιο και για τα δύο IELTS, xωρίζεται σε 4 μέρη που αποτελούνται από 10 ερωτήσεις το καθένα και η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά. 

 Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες εκτός από το IELTS speaking section που εξετάζεται άλλη ημέρα.  

 Ποιός είναι ο τρόπος βαθμολόγησης;

Το τελικό score κυμαίνεται από 1 έως 9. Κάθε βαθμός σηματοδοτεί διαφορετικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ως εξής: 

9 Expert user, 8 Very good user, 7 Good user, 6 Competent user, 5 Modest user, 4 Limited user, 3 Extremely limited user, 2 Intermittent user, 1 Non user

Κάθε τμήμα της εξέτασης βαθμολογείται ξεχωριστά στην κλίμακα από 1-9 ενώ ο μέσος όρος των 4 τμημάτων της εξέτασης καθορίζει και την τελική βαθμολογία. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που απαιτείται από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι 6 με 7,5.

Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Ναι, υπάρχει βοήθεια για άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής ή μαθησιακά προβλήματα.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος