ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

A,B,C,D REGULAR

Ποια είναι η μέθοδος μας; Ποιά είναι τα εργαλεία της επιτυχημένης διδασκαλίας μας;

Στα επίπεδα A,B,C,D regular οι μαθητές μας διδάσκονται με την μέθοδο μας που ενθαρρύνει την φαντασία και την περιέργεια, διαθέτει καινοτόμο συνδυασμό από υλικό multimedia που περιλαμβάνει video ιστορίες και αυθεντικό περιεχόμενο του BBC, ρεαλιστικούς καθημερινούς διαλόγους, ποικιλία από ασκήσεις ακουστικές, ομιλίας και παραγωγής γραπτού λόγου ενώ τα κείμενα του βιβλίου διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ώστε οι μαθητές μας να εξοικειωθούν με αυθεντικά κείμενα. 

H παρουσίαση της γραμματικής γίνεται με ευχάριστο, πλήρη και κατανοητό τρόπο. H θεματολογία των βιβλίων είναι ευχάριστη και κατάλληλη για το ηλικιακό επίπεδο που απευθύνεται σε κάθε επίπεδο. Ακόμη οι μαθητές μας έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορούν κάνουν ασκήσεις πάνω στο λεξιλόγιο, την γραμματική, την ακουστική κατανόηση. Επιπλέον, το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο με την χρήση γλωσσικών παιχνιδιών, puzzles, τραγουδιών και άλλων δραστηριοτήτων ενώ παρέχεται δωρεάν εξάσκηση του λεξιλογίου και της γραμματικής στο computer lab μας. 

Ποιοί είναι οι στόχοι μας;

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν την φυσική ομιλία μέσα από αυθεντικά βίντεο και διαλόγους και να αποκτήσουν ακρίβεια στην χρήση της γραμματικής μέσω μιας σαφούς, πλήρους και ευχάριστης παρουσίασης των γραμματικών φαινομένων και επαρκούς αριθμού γραμματικών ασκήσεων. Στην πορεία του χρόνου αναπτύσσονται και οι λοιπές γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου).

Επίσης οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται τόσο με την γλώσσα όσο και με την κουλτούρα της Αγγλικής γλώσσας. Ακόμη, εξίσου σημαντική μας επιδίωξη είναι και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η λύση προβλημάτων.  

Γίνεται επανάληψη; Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών και πότε;

Γίνεται συχνή ανακύκλωση της διδασκόμενης ύλης για καλύτερη εμπέδωση της ενώ τακτικά τεστ μας επιτρέπουν να έχουμε μια πλήρη γραπτή εικόνα της απόδοσης των μαθητών μας που παρουσιάζουμε λεπτομερειακά και με ειλικρίνεια στους γονείς όχι μόνο στο τέλος κάθε τριμήνου αλλά και όποτε αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες. 

Πόσο προετοιμάζει η D regular τον μαθητή για τα πτυχία γλωσσομάθειας αργότερα; 

Στην D regular τα βιβλία που διδάσκουμε και η μέθοδος διδασκαλίας μας προετοιμάζει με συστηματικό τρόπο τους μαθητές μας για το format των εξετάσεων γλωσσομάθειας που ακολουθούν. Συγκεκριμένα οι ασκήσεις γραμματικής, προφορικών, γραπτού λόγου, κατανόησης προφορικού λόγου και κειμένων προσομοιάζουν εκείνες των εξετάσεων γλωσσομάθειας. Επίσης σε αυτό το επίπεδο δίνουμε έμφαση σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες για να εξασφαλίσουμε και την επιτυχία κατά την συμμετοχή στις εξετάσεις αργότερα. Για αυτό το σκοπό υπάρχει μεγάλη αφθονία σε ασκήσεις τόσο στο κύριο βιβλίο μας (student’s book) όσο και στα workbook, companion και το βιβλίο γραμματικής που το συνοδεύουν. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Ποια αντιμετώπιση έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες; 

Όταν εντοπίζουμε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα ενημερώνουμε τους γονείς σχετικά ενώ χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας στο θέμα αυτό μέσα από σεμινάρια που παρακολουθούμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα παρεμβαίνουμε με τεχνικές που έχουν σαν στόχο τους να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά στο μέτρο του δυνατού. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος