ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Το B2 First (FCE) for Schools είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου ή ανώτερου επιπέδου με θεματολογία που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες μαθητών του σχολείου και το οποίο παρέχεται από το πανεπιστήμιο Cambridge.  Ωστόσο, έχει την ίδια ακριβώς μορφή με την εξέταση Β2 first certificate (FCE) ενώ οι επιτυχόντες υποψήφιοι και των δύο πτυχίων λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο πιστοποιητικό. Η εξέταση μπορεί να γίνει είτε γραπτώς (paper based) είτε ηλεκτρονικά (computer based). 

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ECCE είναι πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 και παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα όπως επίσης και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα