ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Tι είναι το ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English);

Το ECCE είναι πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 και παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής. 

 Που αναγνωρίζεται αυτό το πτυχίο;

Το ΕCCE αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Επίσης αναγνωρίζεται σε χώρες του εξωτερικού τόσο για σπουδές που απαιτούν γλωσσομάθεια επιπέδου Β2 όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του πιστοποιητικού ανάλογα με την ηλικία;

Όχι, μαθητές και ενήλικες συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ακριβώς για το ίδιο πιστοποιητικό. 

Ποιά είναι η δομή των εξετάσεων;

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη όπως παρακάτω:

Το writing διαρκεί 30 λεπτά και ο υποψήφιος γράφει μια επιστολή ή έκθεση ιδεών βασισμένος σε απόσπασμα άρθρου που του δίνεται. 

Το listening έχει διάρκεια 45 λεπτών και αποτελείται από δυο μέρη. 

Το GVR (γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου) διαρκεί 75 λεπτά και χωρίζεται σε 3 μέρη.

Για το speaking δίνονται έως 15 λεπτά. Η εξέταση γίνεται μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή και τα θέματα είναι προκαθορισμένα από το πανεπιστήμιο του Michigan. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου δύο μήνες μετά το πέρας και της προφορικής εξέτασης. 

 Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Ναι, υπάρχει εφόσον προσκομιστούν έγκαιρα επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι οι υποψήφιοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. 

"ΧΡΥΣΟΣ" ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ECCE

Oı καθηγητές που διδάσκουν το ECCE είναι έμπειροι; 

Οι καθηγητές μας σε όλα τα επίπεδα διαθέτουν πτυχία αποκλειστικά Αγγλικής φιλολογίας και όχι απλά Proficiency και έχουν οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες χάρη στις γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία τους.

Η επιλογή των βιβλίων πως γίνεται;

Παρακολουθούμε συνεχώς την καινούργια βιβλιογραφία στον χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και επιλέγουμε τα βιβλία μας με συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι τα βιβλία που διδάσκουμε σε αυτό το επίπεδο (όπως και στα άλλα) είναι κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών μας, να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (speaking, writing, listening, reading) και να διδάξουν το λεξιλόγιο και την γραμματική με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο. 

Γίνεται χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας;

Το μάθημα γίνεται με διαδραστικό πίνακα και ψηφιακή πλατφόρμα που κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. 

Εκτός από τα βιβλία που θα αγοράσουμε υπάρχει και άλλη μορφή διδακτικού υλικού για τους μαθητές;

Υπάρχουν σημειώσεις δικές μας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών μας και αφορούν κυρίως την έκθεση και οι οποίες δίνονται δωρεάν.

Γίνονται αρκετά τεστ προσομοίωσης της εξέτασης γλωσσομάθειας;

Σε κάθε τάξη πτυχίου οι μαθητές μας γράφουν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων από την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους. Τα τεστ αυτά ακολουθούν ακριβώς την μορφή των τεστ που θα συναντήσουν στην τελική εξέταση. Για παράδειγμα, η μορφολογία των listening tests είναι ακριβώς εκείνη των εξετάσεων ενώ οι ομιλητές στα τεστ αυτά μιλούν την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα. Στο writing δίνουμε πλάνο και θεωρία που καλύπτει όλους τους πιθανούς τύπους της έκθεσης ή γραμμάτων που μπορεί κάποιος να συναντήσει στην εξέταση. Στα προφορικά ακολουθούμε ακριβώς την διαδικασία που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan κ.λ.π.

Αν έχω κενά πως μπορώ να βοηθηθώ;

Κύριο μέλημα μας είναι να εντοπίσουμε ενδεχόμενα κενά και αδυναμίες και να εστιάσουμε σε αυτά ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία για τους υποψηφίους μας. Νιώθουμε ότι είναι υποχρέωση μας να λύνουμε κάθε απορία στην τάξη και εάν κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο παρέχουμε επιπλέον στήριξη με ενισχυτικό μάθημα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Έχω την δυνατότητα να δώσω εξετάσεις για άλλο πιστοποιητικό αν αλλάξω γνώμη;

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή επειδή η προετοιμασία των υποψηφίων μας είναι τόσο πολύπλευρη που δίνει την δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με επιπλέον tests προσομοίωσης που αφορούν το πιστοποιητικό επιλογής των υποψηφίων μας. 

Ποιά είναι η παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθείται;

Εφαρμόζουμε παιδαγωγική προσέγγιση αμοιβαίου σεβασμού, και συνεργασίας, ενθάρρυνσης και καλλιέργειας αξιών γιατί πιστεύουμε ότι το κλίμα στην τάξη πρέπει να είναι θετικό ώστε να αποδώσει τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους. 

Ο ρόλος του χιούμορ είναι επίσης πολύ σημαντικός για την δημιουργία ενός κλίματος πιο ευχάριστου στην τάξη. Φυσικά πάντα υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο μάθημα αυτό καθ’ αυτό και το κλίμα θετικής ενέργειας που είναι απαραίτητο. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος