ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

FCE FOR SCHOOLS (B2) CAMBRIDGE LOWER ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Τι είναι το Β2 First (FCE) for schools;

Το B2 First (FCE) for Schools είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου ή ανώτερου επιπέδου με θεματολογία που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες μαθητών του σχολείου. Ωστόσο, έχει την ίδια ακριβώς μορφή με την εξέταση Β2 first certificate (FCE) ενώ οι επιτυχόντες υποψήφιοι και των δύο πτυχίων λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο πιστοποιητικό. Η εξέταση μπορεί να γίνει είτε γραπτώς (paper based) είτε ηλεκτρονικά (computer based). 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι του πιστοποιητικού ανάλογα με την ηλικία;

Όχι, μαθητές και ενήλικες συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ακριβώς για το ίδιο πιστοποιητικό. 

Σε ποιούς απευθύνεται το B2 First (FCE) for schools;

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν είτε να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική στο εργασιακό τους περιβάλλον είτε για να σπουδάσουν σε Αγγλόφωνο περιβάλλον μέσου ή ανώτερου επιπέδου.

Το B2 First (FCE) for Schools ακολουθεί πιστά την ίδια μορφή και επίπεδο με το B2 First (FCE) ενώ το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση B2 First for Schools είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της εξέτασης B2 First (FCE). 

Που αναγνωρίζεται το πτυχίο αυτό;

Το B2 First (FCE) for Schools αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, τον ιδιωτικό τομέα, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ βαθμολογία 180-190 αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης C1, βαθμολογία 160-179 αποδεικνύει γνώση επιπέδου Β2 ενώ το επίπεδο Β1 απαιτεί βαθμολογία 140-159.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα από τον φορέα των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου 1,5 μήνα μετά από την ημερομηνία της εξέτασης. 

Ποια είναι η δομή των εξετάσεων; 

To Reading & Use of English διαρκεί 1,15 λεπτά και αποτελείται από 7 μέρη.

Το writing διαρκεί 1,20 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν δυο εκθέσεις διαφόρων τύπων σε αυτό τον χρόνο. 

Το listening διαρκεί περίπου 40 λεπτά και αποτελείται από 4 μέρη. 

Το speaking διαρκεί 14 λεπτά και αποτελείται από 4 μέρη. Σε αυτό οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ζευγάρι. 

Ποιο αναλυτικά δείτε την δομή των εξετάσεων εδώ.

 Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Ναι, υπάρχει εφόσον οι υποψήφιοι προσκομίσουν έγκαιρα έγγραφο από επίσημο κρατικό φορέα που να πιστοποιεί το ότι ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία. 

 

"ΧΡΥΣΟΣ" ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ FCE

Oı καθηγητές που διδάσκουν το FCE είναι έμπειροι; 

Οι καθηγητές μας σε όλα τα επίπεδα διαθέτουν πτυχία αποκλειστικά Αγγλικής φιλολογίας και όχι απλά Proficiency και έχουν οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες χάρη στις γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία τους.

Η επιλογή των βιβλίων πως γίνεται;

Παρακολουθούμε συνεχώς την καινούργια βιβλιογραφία στον χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και επιλέγουμε τα βιβλία μας με συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι τα βιβλία που διδάσκουμε σε αυτό το επίπεδο (όπως και στα άλλα) είναι κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών μας, να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (speaking, writing, listening, reading) και να διδάξουν το λεξιλόγιο και την γραμματική με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο. 

Γίνεται χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας;

Το μάθημα γίνεται με διαδραστικό πίνακα και ψηφιακή πλατφόρμα που κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. 

Εκτός από τα βιβλία που θα αγοράσουμε υπάρχει και άλλη μορφή διδακτικού υλικού για τους μαθητές;

Υπάρχουν σημειώσεις δικές μας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών μας και αφορούν κυρίως την έκθεση και οι οποίες δίνονται δωρεάν.

Γίνονται αρκετά τεστ προσομοίωσης της εξέτασης γλωσσομάθειας;

Σε κάθε τάξη πτυχίου οι μαθητές μας γράφουν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων από την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους. Τα τεστ αυτά ακολουθούν ακριβώς την μορφή των τεστ που θα συναντήσουν στην τελική εξέταση. Για παράδειγμα, η μορφολογία των listening tests είναι ακριβώς εκείνη των εξετάσεων ενώ οι ομιλητές στα τεστ αυτά μιλούν την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα. Στο writing δίνουμε πλάνο και θεωρία που καλύπτει όλους τους πιθανούς τύπους της έκθεσης ή γραμμάτων που μπορεί κάποιος να συναντήσει στην εξέταση. Στα προφορικά ακολουθούμε ακριβώς την διαδικασία που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κ.λ.π.

Αν έχω κενά πως μπορώ να βοηθηθώ;

Κύριο μέλημα μας είναι να εντοπίσουμε ενδεχόμενα κενά και αδυναμίες και να εστιάσουμε σε αυτά ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία για τους υποψηφίους μας. Νιώθουμε ότι είναι υποχρέωση μας να λύνουμε κάθε απορία στην τάξη και εάν κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο παρέχουμε επιπλέον στήριξη με ενισχυτικό μάθημα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Έχω την δυνατότητα να δώσω εξετάσεις για άλλο πιστοποιητικό αν αλλάξω γνώμη;

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή επειδή η προετοιμασία των υποψηφίων μας είναι τόσο πολύπλευρη που δίνει την δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με επιπλέον tests προσομοίωσης που αφορούν το πιστοποιητικό επιλογής των υποψηφίων μας. 

Ποιά είναι η παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθείται;

Εφαρμόζουμε παιδαγωγική προσέγγιση αμοιβαίου σεβασμού, και συνεργασίας, ενθάρρυνσης και καλλιέργειας αξιών γιατί πιστεύουμε ότι το κλίμα στην τάξη πρέπει να είναι θετικό ώστε να αποδώσει τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους. 

Ο ρόλος του χιούμορ είναι επίσης πολύ σημαντικός για την δημιουργία ενός κλίματος πιο ευχάριστου στην τάξη. Φυσικά πάντα υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο μάθημα αυτό καθ’ αυτό και το κλίμα θετικής ενέργειας που είναι απαραίτητο. 

 

 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος