ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

E & LOWER ENHΛΙΚΩΝ

Στο επίπεδο αυτό καλύπτουμε την ύλη των τάξεων E & LOWER Regular επιλέγοντας μια σειρά βιβλίων που εξοπλίζουν τους ενήλικες μαθητές μας με όλες τις γλωσσικές δεξιότητες αυτού του επιπέδου. Στο τέλος της σειράς μαθημάτων οι μαθητές μας μπορούν να διαβάζουν, να γράφουν, να μιλούν και να κατανοούν τον προφορικό λόγο σε επίπεδο B2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες, CEFR. Δηλαδή Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την γλώσσα με αυτοπεποίθηση και ακρίβεια σε μια ποικιλία από καθημερινές καταστάσεις και να επικοινωνούν αρκετά αποτελεσματικά. 

Άλλα χαρακτηριστικά της τάξης αυτής είναι τα εξής:

  1. Σταδιακά αναπτύσσονται οι 4 γλωσσικές ικανότητες reading,writing, speaking, listening.
  2. Tα θέματα του βιβλίου είναι σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ενηλίκων. 
  3. Οι ενήλικες μαθητές μας έρχονται σε επαφή με μια σειρά κειμένων που προέρχονται από μια ποικιλία πηγών.
  4. Καλύπτεται πλήρως η γραμματική του αντίστοιχου επιπέδου με σαφή τρόπο
  5. Γίνεται τακτικά επανάληψη των γλωσσικών σημείων που διδάσκονται για ουσιαστική εμπέδωση τους
  6. Διδάσκονται ιδιωματική γλώσσα, φραστικά ρήματα, προθέσεις και άλλοι τομείς λεξιλογίου.
  7. Αναπτύσσεται η δεξιότητα της ακουστικής κατανόησης μέσα από ένα ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων listening. 
  8. Βελτιώνεται σταδιακά η ικανότητα της ομιλίας μέσα από ειδικές τεχνικές ανάπτυξης αυτής της γλωσσικής δεξιότητας.

Τελικός στόχος μας είναι η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β2 (Lower) κατά την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού;

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από απόφοιτους ξένων φιλολογιών και όχι απλά κατόχους επάρκειας διδασκαλίας…… Διαβάστε περισσότερα.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας;

Η επιλογή των βιβλίων που διδάσκουμε στους ανήλικους ή ενήλικους μαθητές μας γίνεται με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος