Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΧΡΥΣΟΣ

Είναι γεγονός  ότι καθώς οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αυξάνονται, οι εξετάσεις στη ξένη γλώσσα, στο σχολείο, ή το Πανεπιστήμιο είναι αναπόφευκτες. Είναι επίσης δεδομένο ότι οι εξετάσεις συχνότατα προκαλούν στρες που κάποιες φορές φτάνει σε υψηλά επίπεδα, απειλώντας ακόμη και την υγεία των εξεταζομένων. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες απλές συμβουλές που θα μπορούσαν να ληφθούν […]

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΧΡΥΣΟΣ

Τι είναι η δυσλεξία;Η δυσλεξία είναι διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από την δυσκολία του εγκεφάλου να επεξεργαστεί τα φωνήματα (τα μικρότερα τμήματα του λόγου που διαφοροποιούν τις λέξεις). Δεν θεωρείται ότι σχετίζεται με προβλήματα στην όραση, την ακοή ή την μειωμένη αντίληψη. Ωστόσο, συνδέεται με την κληρονομικότητα που επηρεάζει την λειτουργία του νευρολογικού συστήματος και […]

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό επιτυχίας κάθε μαθητή ή μαθήτριας. .

Συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι κάποιος γνωρίζει καλά μία ξένη γλώσσα όταν έχει αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για κάποιους είναι πιο σημαντικό, να μπορεί τόσο να παράγει, όσο και να κατανοεί τη ξένη γλώσσα στη γραπτή ή προφορική της μορφή, ως μέσο επικοινωνίας με τους άλλους. Στο δρόμο προς την επίτευξη των όποιων στόχων μας ως […]

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της εύκολης μετακίνησης των ανθρώπων ο ρόλος της ξένης γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς η γλώσσα χρησιμοποιείται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως οι σπουδές, η τεχνολογία, η επικοινωνία, οι επιχειρήσεις, η τέχνη, το ταξίδι. Συνοπτικά ενώ η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων παράλληλα μας […]

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΧΡΥΣΟΣ

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει θετικό κλίμα σε μία τάξη. Στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι βασική προϋπόθεση ώστε ο μαθητής να αναπτύξει θετική εικόνα πρώτα για τον εαυτό του και έπειτα για την ίδια την γλώσσα, όπως επίσης για να ενσωματωθεί στην ομάδα και να αναπτύξει τις δεξιότητες του. Και οι διδάσκοντες είναι εκείνοι […]

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ;

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ;

https://www.youtube.com/watch?v=9SE-ToLJ3fg&t=3s Όχι σπάνια οι γονείς αντιμετωπίζουν το δίλημμα εάν το μάθημα σε μία καλά οργανωμένη τάξη ενός κέντρου ξένων γλωσσών είναι προτιμότερο από τη ποιότητα εκπαίδευσης ενός ιδιαίτερου μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι θεωρούν  πως με τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν  να κερδίσουν χρόνο, να εξασφαλίσουν εξατομικευμένη διδασκαλία ή να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Από την άλλη μία μεγάλη […]

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;

Επιλογή ποιοτικής εκπαίδευσης ή αναζήτηση φτηνών ευκαιριών;

Είναι αλήθεια ότι η οικονομική κρίση που βιώνουμε στην καθημερινότητα μας επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, μοιραία και η επιλογή του κατάλληλου κέντρου ξένων γλωσσών για τα παιδιά μας δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας. Το ζητούμενο είναι καλή τιμή με μηδενικές εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή αλλιώς […]

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΒΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΒΙΑ ΧΡΥΣΟΣ

Η σχολική φοβία είναι ένα φαινόμενο όχι σπάνιο ανάμεσα στους μαθητές. Χαρακτηρίζεται από μία σειρά ψυχοσωματικών συμπτωμάτων που εμφανίζονται για να υποδηλώσουν την άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο. Δεν πρέπει να συγχέουμε τη σχολική φοβία με τα αρνητικά συναισθήματα ορισμένων τη πρώτη ημέρα του σχολείου, αλλά είναι κάτι μονιμότερο, που μπορεί να επαναλαμβάνεται […]