ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΧΡΥΣΟΣ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Τι είναι η δυσλεξία;
Η δυσλεξία είναι διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από την δυσκολία του εγκεφάλου να επεξεργαστεί τα φωνήματα (τα μικρότερα τμήματα του λόγου που διαφοροποιούν τις λέξεις). Δεν θεωρείται ότι σχετίζεται με προβλήματα στην όραση, την ακοή ή την μειωμένη αντίληψη. Ωστόσο, συνδέεται με την κληρονομικότητα που επηρεάζει την λειτουργία του νευρολογικού συστήματος και κυρίως το τμήμα του εκείνο που σχετίζεται με την ανάγνωση. Επίσης η δυσλεξία ενδέχεται να είναι το αποτέλεσμα εγκεφαλικών βλαβών λόγω ασθενειών, μολύνσεων ή ατυχημάτων.  
 
Τύποι δυσλεξίας:

Η δυσλεξία διακρίνεται σε δύο κύριους τύπους: Την οπτική και την ακουστική δυσλεξία. Η οπτική δυσλεξία διακρίνεται από την δυσκολία να αντιληφθούμε, να διακρίνουμε και να συγκρατήσουμε μια οπτική πληροφορία. Παρατηρούνται επίσης δυσχέρεια στην αντίληψη πολύπλοκων σχεδίων, ή γραπτών συμβόλων, λέξεων και γραμμάτων που μοιάζουν μεταξύ τους. Κατά συνέπεια υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση στην διαδικασία ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου. 

Η ακουστική δυσλεξία είναι η δυσκολία στο να αναπαραστήσουμε στο νου μας τους ήχους της γλώσσας, να κατονομάσουμε πρόσωπα και πράγματα, να θυμηθούμε πληροφορίες με μια σειρά. Επίσης τα άτομα με ακουστική δυσλεξία δυσκολεύονται στο να χωρίσουν μια λέξη σε συλλαβές ή αντίθετα να συνθέσουν μια λέξη χρησιμοποιώντας συλλαβές, να διακρίνουν ήχους στην λεπτομέρεια τους, να αναγνωρίσουν τις μικρές διαφορές ανάμεσα σε φωνήεντα και σύμφωνα. Ακόμη δεν μπορούν να αντιστοιχήσουν ένα ήχο με το γράμμα που τον αντιπροσωπεύει. Έτσι ο μαθητής/α που έχει ακουστική δυσλεξία παρουσιάζει δυσκολία περισσότερη στην γραφή και στην ορθογραφία παρά στην ανάγνωση και κατανόηση ενός κειμένου. Η ακουστική δυσλεξία θεωρείται ως πιο δύσκολη μορφή δυσλεξίας σε σχέση με την οπτική. 

Μερικά γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων με δυσλεξία είναι τα παρακάτω (Ένα δυσλεξικό άτομο δεν διαθέτει ταυτόχρονα όλα τα ακόλουθα γνωρίσματα): 

 1. Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 2. Προσθέτουν γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 3. Αλλάζουν την σειρά των γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων.
 4. Γράφουν με κατοπτρική γραφή.
 5. Διαβάζουν ένα γράμμα, μια συλλαβή ή λέξη υποθέτοντας τον ήχο τους. 
 6. Αργούν στην ανάγνωση. 
 7. Δυσκολεύονται να θυμηθούν πρόσφατες πληροφορίες και να τις οργανώσουν.
 8. Ενίοτε παρουσιάζουν δυσκολίες στον προφορικό λόγο, στην εκτίμηση μιας απόστασης ή συγχέουν το αριστερό με το δεξί χέρι.
 
Θετικές πλευρές των ατόμων με δυσλεξία:
Από την άλλη πλευρά η δυσλεξία διακρίνεται από την ικανότητα μιας πολυδιάστατης αντίληψης του χώρου, την περιέργεια, την διαίσθηση και την φαντασία, την δημιουργικότητα και την καινοτομία, την ικανότητα στα μαθηματικά και άλλα. Ακόμη, οι δυσλεξικοί μπορούν να γίνουν ιδανικοί αρχιτέκτονες, γραφίστες, φωτογράφοι, ξυλουργοί. 
 
Ποιά βήματα χρειάζεται να κάνουν οι γονείς όταν υπάρχουν ενδείξεις δυσλεξίας:
 • Ενημερώνονται σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής ώστε να κάνουν μια πολύ πρώιμη διάγνωση.  
 • Απευθύνονται χωρίς χρονοτριβές στους ειδικούς.
 • Συνεργάζονται με το σχολείο.
 • Ενθαρρύνουν το παιδί να διαβάζει βιβλία.
 • Είναι υποστηρικτικοί προς το παιδί τους με δεδομένο ότι συνήθως η δυσλεξία συνοδεύεται από στρες και αίσθημα αποτυχίας.
 • Οργανώνουν τον χρόνο διαβάσματος στο σπίτι δίνοντας αρκετό χρόνο για αυτό στα παιδιά τους.
 • Σε κάθε περίπτωση ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται από τους ειδικούς σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών. 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ