ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΧΡΥΣΟΣ

Τι είναι η δυσλεξία;Η δυσλεξία είναι διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από την δυσκολία του εγκεφάλου να επεξεργαστεί τα φωνήματα (τα μικρότερα τμήματα του λόγου που διαφοροποιούν τις λέξεις). Δεν θεωρείται ότι σχετίζεται με προβλήματα στην όραση, την ακοή ή την μειωμένη αντίληψη. Ωστόσο, συνδέεται με την κληρονομικότητα που επηρεάζει την λειτουργία του νευρολογικού συστήματος και […]