ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ;

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της εύκολης μετακίνησης των ανθρώπων ο ρόλος της ξένης γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς η γλώσσα χρησιμοποιείται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως οι σπουδές, η τεχνολογία, η επικοινωνία, οι επιχειρήσεις, η τέχνη, το ταξίδι. Συνοπτικά ενώ η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων παράλληλα μας ωφελεί πολλαπλά:

  1. Αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης. 
  2. Ενισχύει την δύναμη του εγκεφάλου καθώς η εκμάθηση της ξένης γλώσσας απαιτεί την εξοικείωση με ένα πολύπλοκο σύστημα κανόνων, δομών και μεγάλο εύρος λεξιλογίου. Στην προσπάθεια του να κατανοήσει το σύστημα αυτό και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά για λόγους επικοινωνίας ο εγκέφαλος αναπτύσσει δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η ικανότητα να λύνει προβλήματα.
  3. Βελτιώνει την μνήμη επειδή η εκμάθηση μια γλώσσας απαιτεί όχι μόνο την εξοικείωση με το λεξιλόγιο και την γραμματική αλλά και την χρήση της μνήμης. Σε αυτό το πλαίσιο οι πολύγλωσσοι άνθρωποι διαθέτοντας πιο γυμνασμένους εγκεφάλους καταφέρνουν να θυμούνται περισσότερα από ότι οι άλλοι. 
  4. Οξύνει τον εγκέφαλο. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πολύγλωσσοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη οξύνοια σκέψης. Για παράδειγμα αντιλαμβάνονται, παρατηρούν, εντοπίζουν το σωστό ή το λάθος γρηγορότερα από άλλους. 
  5. Διατηρεί τον εγκέφαλο σε καλή κατάσταση για περισσότερο χρόνο. Δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι ο εγκέφαλος ενός πολύγλωσσου ατόμου διατηρείται σε καλή λειτουργική κατάσταση περισσότερο από τον εγκέφαλο όσων μιλούν μόνο την μητρική τους γλώσσα. 
  6. Βελτιώνει την αποφασιστικότητα μας. Πιστεύεται ότι ο πολύγλωσσος άνθρωπος παίρνει πιο γρήγορες αποφάσεις επειδή με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας ασκεί πολύ συχνότερα αυτή την δεξιότητα. 
  7. Βελτιώνει την πρώτη μας γλώσσα. Η ενασχόληση ενός πολύγλωσσου ατόμου με τις λεπτομέρειες της γλώσσας που μαθαίνει  τον εξοικειώνει υποσυνείδητα με την δική του την γλώσσα. Επίσης βελτιώνεται η ακουστική μας κατανόηση επειδή όταν μαθαίνουμε μια άλλη γλώσσα αναγκαζόμαστε να την εξασκούμε. 
  8. Βελτιώνει την απόδοσή μας σε άλλους ακαδημαϊκούς τομείς. Με την εκμάθηση μια γλώσσας αποδεικνύεται ότι αναπτύσσουμε την ικανότητα να λύνουμε προβλήματα. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα φαίνεται ότι βοηθάει τους πολύγλωσσους και σε άλλους τομείς όπως τα μαθηματικά και η κατανόηση κειμένου. 
  9. Αναπτύσσει την ικανότητα μας για κατανόηση και αποδοχή άλλων τρόπων σκέψης, άλλων τρόπων ζωής και πολιτισμών. Με άλλα λόγια μας κάνει πιο ανεκτικούς απέναντι σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης και πιο ικανούς στο να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά από εμάς.
  10. Αυξάνει την ικανότητα να πραγματοποιούμε πολλαπλές δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες καταφέρνουν να “κινούνται” από το ένα γλωσσικό σύστημα στο άλλο με ευκολία. Αυτή ακριβώς η δεξιότητα που απόκτησαν μαθαίνοντας άλλες γλώσσες τους βοηθάει να ασχολούνται με την ίδια ευκολία και με άλλες και διαφορετικές μεταξύ τους δραστηριότητες. 
 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ