ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΒΙΑ ΧΡΥΣΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΒΙΑ

Η σχολική φοβία είναι ένα φαινόμενο όχι σπάνιο ανάμεσα στους μαθητές. Χαρακτηρίζεται από μία σειρά ψυχοσωματικών συμπτωμάτων που εμφανίζονται για να υποδηλώσουν την άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο.

Δεν πρέπει να συγχέουμε τη σχολική φοβία με τα αρνητικά συναισθήματα ορισμένων τη πρώτη ημέρα του σχολείου, αλλά είναι κάτι μονιμότερο, που μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνότερα και μάλιστα και σε μεγαλύτερη ηλικία.

Μερικά από τα συμπτώματα είναι:

  • Συχνές απουσίες.
  • Πονοκέφαλοι, στομαχόπονος, ναυτία, διάρροια, ενούρηση κ.λ.π
  • Αναζήτηση των γονέων και διάθεση να γυρίσει στο σπίτι.

Συνήθως το παιδί που έχει σχολική φοβία δεν έχει ένα συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο δεν θέλει να πάει στο σχολείο, αλλά επικαλείται δικαιολογίες που συχνά δεν έχουν κάποια λογική βάση.

Οι λόγοι που προκαλούν τη σχολική φοβία μπορεί να είναι διαφορετικοί:

  • Προβλήματα στο σπίτι.
  • Αρνητικές εμπειρίες στο σχολείο ή αυστηρότητα των διδασκόντων. 
  • Αρνητική συμπεριφορά των γονέων και επίδραση αυτής στο παιδί (π.χ. μεταφορά συναισθημάτων άγχους, πανικού ή ανασφάλειας στο παιδί)

Οι λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος είναι ποικίλες:

Οι γονείς θα πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την αληθινή αιτία του φόβου. Στη συνέχεια να δείξουν υπομονή και κατανόηση. Ενδεχομένως να απαιτείται η αλλαγή της δικής τους στάσης όπως με το να ενθαρρύνουν το παιδί, να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικοποίησης του και φυσικά να συνεργαστούν με το καθηγητή.

Οι διδάσκοντες από τη πλευρά τους οφείλουν να τροποποιούν τη παιδαγωγική τους έτσι ώστε να μην γίνονται η αιτία φόβου. Με όπλα τους τα θετικά συναισθήματα, την ενθάρρυνση, την επιβράβευση όπου απαιτείται μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά το παιδί να ξεπεράσει τους φόβους του και να ενταχθεί ομαλά στη κοινωνία της τάξης, που άλλωστε αποτελεί ένα προθάλαμο της ευρύτερης κοινωνίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ