ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ;

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ;

Όχι σπάνια οι γονείς αντιμετωπίζουν το δίλημμα εάν το μάθημα σε μία καλά οργανωμένη τάξη ενός κέντρου ξένων γλωσσών είναι προτιμότερο από τη ποιότητα εκπαίδευσης ενός ιδιαίτερου μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι θεωρούν  πως με τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν  να κερδίσουν χρόνο, να εξασφαλίσουν εξατομικευμένη διδασκαλία ή να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Από την άλλη μία μεγάλη μερίδα μαθητών και γονέων αναγνωρίζουν ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στη τάξη έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα και αυτά είναι τα παρακάτω:

Μέσα στη τάξη το παιδί αποκτά κοινωνικές δεξιότητες, και μαθαίνει να λειτουργεί με ένα πνεύμα ισότητας και δημοκρατίας, καθώς αλληλεπιδρά όχι μόνο με τον διδάσκοντα, αλλά και με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο μαθητής επίσης μαθαίνει να συνυπάρχει με άτομα διαφορετικής κοινωνικής ή εθνικής προέλευσης από εκείνον και αναπτύσσεται ψυχοκοινωνικά.

Η παρουσία και άλλων μαθητών στη τάξη διευκολύνει την εκτέλεση γλωσσικών ασκήσεων και ειδικά στη προφορική εξάσκηση, μέσα από ομαδικές πρακτικές, όπως η συνομιλία, οι διάλογοι, παιχνίδια και ρόλοι.

Ένα οργανωμένο κέντρο ξένων γλωσσών διαθέτει σύγχρονα διδακτικά μέσα, όπως οπτικοακουστικά μέσα, multimedia, ψηφιακά βιβλία και διαδραστικό πίνακα που κάνουν το μάθημα πιο αποτελεσματικό.

Yπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αρκετές ώρες μάθημα την εβδομάδα, επειδή αυτό είναι οικονομικά εφικτό για το κέντρο ξένων γλωσσών. Ειδικά στα τμήματα που στοχεύουν στην απόχτηση ενός πτυχίου απαιτείται περισσότερος χρόνος εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάτι που θα κόστιζε αρκετά περισσότερο σε ένα ιδιαίτερο μάθημα.

Παράλληλα, ακόμη και για μαθητές με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες υπάρχει η δυνατότητα να εξειδικευτεί η διδασκαλία με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Μπορεί να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών που  οδηγεί στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης του μαθητή.

Το κέντρο ξένων γλωσσών είναι σε θέση να ελέγξει τόσο τη καταλληλότητα όσο και την προϋπηρεσία των διδασκόντων, αλλά και να παρέμβει στο διδακτικό έργο τους, προς όφελος των μαθητών του.

Στην εποχή της κρίσης συνήθως μόνο το κέντρο ξένων γλωσσών μπορεί να παράσχει απόδειξη πληρωμής. Ακόμη το κόστος των διδάκτρων στο κέντρο ξένων γλωσσών είναι σαφέστατα πολύ μικρότερο σε σχέση με το ιδιαίτερο και ιδιαίτερα στα υψηλά επίπεδα, οπότε απαιτούνται πολύ περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Συνολικά, η μάθηση έχει κοινωνικό στόχο και χαρακτήρα, το μάθημα σε τάξη παρουσιάζεται να έχει περισσότερα πλεονεκτήματα για το μέσο μαθητή τόσο σε θέματα που αφορούν τη ποιότητα  παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη κοινωνικοποίηση του παιδιού αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στους γονείς και μαθητές που καλό είναι να είναι προσεκτικοί πριν επιλέξουν εκείνους που θα αναλάβουν τη μόρφωσή τους.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ