ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Επιλογή ποιοτικής εκπαίδευσης ή αναζήτηση φτηνών ευκαιριών;

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;

Είναι αλήθεια ότι η οικονομική κρίση που βιώνουμε στην καθημερινότητα μας επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, μοιραία και η επιλογή του κατάλληλου κέντρου ξένων γλωσσών για τα παιδιά μας δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας.

Το ζητούμενο είναι καλή τιμή με μηδενικές εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή αλλιώς στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Τι σημαίνει ποιότητα στην εκπαίδευση;  Σημαίνει επιλογή έμπειρου και ικανού διδακτικού προσωπικού, μικρά τμήματα, κατάλληλα βιβλία και σύγχρονη διδακτική τεχνολογία και ακόμη σωστές, σύγχρονες αλλά και ευχάριστες μέθοδοι διδασκαλίας. Επίσης καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι επαρκείς (ενίοτε και παραπάνω) ώρες διδασκαλίας.

Ωστόσο, η συνεχής ύφεση ή αλλιώς η οικονομική πίεση προς όλους μας απειλεί και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε κάθε τομέα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο δάσκαλος που έχει συναίσθηση των υποχρεώσεων του πρέπει να προσπαθεί να διατηρεί το επίπεδο και τις συνθήκες διδασκαλίας στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό σημαίνει όχι λιγότερες ώρες διδασκαλίας, όχι μεγάλα τμήματα, όχι επιλογή καθηγητών μόνο με οικονομικά κριτήρια και γενικά όχι συμβιβασμοί σε θέματα που θα επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση των μαθητών μας.

Γενικά είναι αναγκαίο να αναζητούμε την καλύτερη δυνατή τιμή για κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία. Ωστόσο, μαζί με την τιμή οφείλουμε να αναζητούμε και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν πραγματικά το παιδί μας. Στην εποχή της κρίσης πάντα θα υπάρχουν οι επαγγελματίες εκείνοι που θα θυσίαζαν την ποιότητα της εργασίας τους στην ανάγκη της αγοράς για συνεχή μείωση τιμών. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στην επιλογή του κατάλληλου κέντρου ξένων γλωσσών και ας έχουμε τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. Με άλλα λόγια ισχύει και εδώ αυτό που ο λαός σοφά λέει: “Ότι πληρώνεις παίρνεις”.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ