ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό επιτυχίας κάθε μαθητή ή μαθήτριας. .

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι κάποιος γνωρίζει καλά μία ξένη γλώσσα όταν έχει αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για κάποιους είναι πιο σημαντικό, να μπορεί τόσο να παράγει, όσο και να κατανοεί τη ξένη γλώσσα στη γραπτή ή προφορική της μορφή, ως μέσο επικοινωνίας με τους άλλους. Στο δρόμο προς την επίτευξη των όποιων στόχων μας ως μαθητές, γονείς ή δάσκαλοι, καλό είναι να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που μπορούν να καθορίσουν το εάν και σε ποιο βαθμό θα επιτύχουμε το σκοπό μας:

Το προφίλ του μαθητή

Η εικόνα του μαθητή παίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς το πόσο μελετηρός είναι, ή ενδεχόμενα θέματα μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, υπερκινητικότητα κ.λ.π) μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό.

Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει σαφέστατα την απόδοση του μαθητή. Ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την θετική στάση ζωής, την αισιοδοξία, την ενθάρρυνση, δημιουργεί το απαραίτητο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί το παιδί σε όλα τα επίπεδα.

Ο δάσκαλος

Η καταλληλότητα του δασκάλου έγκειται στο πόσο αγαπάει αυτό που κάνει, πόσο ενημερωμένος είναι πάνω στην επιστήμη του, εάν χρησιμοποιεί φαντασία και δημιουργικότητα στο μάθημα. Φυσικά είναι απαραίτητο να μπορεί να χειριστεί με δικαιοσύνη αλλά και ευελιξία τις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν, επίσης. Mε άλλα λόγια, η παιδαγωγική μέθοδος των διδασκόντων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει στο να παραχθεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον. Ακόμη ποιο σημαντική είναι η σχέση των διδασκόντων με τους μαθητές καθώς αυτή καθορίζει και το κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγεται η όλη μαθησιακή διαδικασία. 

Τα μέσα διδασκαλίας

Τα μέσα διδασκαλίας πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Έτσι, ευχάριστα και αποτελεσματικά βιβλία, ψηφιακό βιβλίο, εικόνα και ήχος, εφαρμογές multimedia, διαδραστικός πίνακας, όλα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε το μάθημα να είναι πραγματικά ενδιαφέρον για το μαθητή, κινητοποιώντας τις αισθήσεις του.

Η επικοινωνία γονέων διδασκόντων

Το επίπεδο και η συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ όσων διδάσκουν με τους γονείς και η ειλικρινής και έγκυρη ενημέρωση τους είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι στην όλη μαθησιακή διαδικασία. Όμοια, ο έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων οδηγεί στην επίλυση τους.

Συμπερασματικά, ένα μείγμα παραμέτρων οδηγεί στην επιτυχία ή αντίθετα η έλλειψη ορισμένων ή όλων μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη πορεία του χρόνου. Η συνεργασία όλων είναι βασική για να οδηγηθούμε σε ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα μέσα από την πίστη στο τελικό στόχο και την αμοιβαία προσπάθεια.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ