ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΧΡΥΣΟΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα online μαθήματα έχουν μπει στην ζωή μας σε πολλούς τομείς και επίπεδα της εκπαίδευσης παγκοσμίως.  Η δυνατότητα της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας από την άνεση του σπιτιού μας είναι ένας από τους λόγους που οδηγούν ενίοτε στην εκμάθηση της γλώσσας με αυτό το μέσο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να υποκαταστήσουμε 100% τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής διδασκαλίας στον φυσικό της χώρο που είναι η τάξη (κοινωνικοποίηση, ομαδικότητα, συνεργασία, αμεσότητα της επικοινωνίας κ.λ.π.) Στο online μάθημα ο μαθητής, o φοιτητής ή o ενήλικας κερδίζει κυρίως τον χρόνο μετακίνησης με ότι αυτό συνεπάγεται. Η απόσταση, οι καιρικές συνθήκες και η ώρα δεν αποτελούν συνήθως εμπόδιο στην παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ στην περίπτωση της ασύγχρονης εκπαίδευσης ο μαθητής μπορεί να έρθει σε επαφή με το εκπαιδευτικό του υλικό στον χρόνο που επιλέγει ο ίδιος.  

Η πανδημία οδήγησε ορισμένους εκπαιδευτικούς φορείς όπως εμείς στην εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης online διδασκαλίας και για λόγους προστασίας της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα εφαρμόσαμε την online διδασκαλία με την ίδια επιτυχία του μαθήματος στην τάξη κάτι που φαίνεται και από την απόδοση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών και μαθητριών μας. Με το σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που διαθέτουμε αλλά και με την πολύτιμη πολύχρονη εμπειρία μας μπορέσαμε να εγγυηθούμε την μη απώλεια μαθημάτων αλλά και την συνέχιση του ποιοτικού εκπαιδευτικού μας έργου που μας χαρακτηρίζει από το 1969.  Βέβαια το μάθημα στην φυσική τάξη είναι πάντα η μεγάλη μας αγάπη γιατί πιστεύουμε στην αμεσότητα της επικοινωνίας με τους μαθητές μας. Ωστόσο, οι υγειονομικές συνθήκες και η εξέλιξη της πανδημίας οδήγησαν όποτε το απαίτησαν οι συνθήκες σε online διδασκαλία, συνδυασμό online και δια ζώσης διδασκαλία ή μάθημα εντός της τάξης με λήψη πλήρων υγειονομικών μέτρων.

Η επιτυχία των online μαθημάτων εξαρτάται από την εμπειρία και τις γνώσεις των διδασκόντων, τον βαθμό συγκέντρωσης των διδασκομένων στο μάθημα και την παρακολούθηση του μαθήματος από χώρο χωρίς άλλους θορύβους που αποσπούν την προσοχή την μαθητή. Επίσης εξίσου πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν η απόδοση των μαθητών που συνδέεται με τον βαθμό στον οποίο μελετούν στο σπίτι και οι παρακάτω τεχνικές προϋποθέσεις:

  1. Επιλογή κατάλληλης πλατφόρμας οnline διδασκαλίας (εμείς επιλέγουμε το zoom) και όχι οποιουδήποτε μέσου που μπορεί είναι φτηνό ή και δωρεάν αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν τεχνικά προβλήματα.
  2. Γρήγορη σύνδεση με το ίντερνετ (ταχύτητας τουλάχιστον 50 mbps). Aυτό εξασφαλίζει σύνδεση χωρίς διακοπές. Επίσης θα βοηθούσε η σύνδεση του pc ή laptop με το rooter μέσω καλωδίου ethernet. 
  3. Eίσοδος στο online μάθημα κατά προτίμηση μέσω  tablet, pc ή laptop παρά μέσω κινητού για πιο άνετη παρακολούθηση του μαθήματος αν και η χρήση κινητού δεν αποκλείεται. 
  4. Χρήση ποιοτικού σετ ακουστικών και μικροφώνου ώστε να ακούμε καλύτερα και να ακουγόμαστε καλύτερα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο εμποδίζουμε εξωτερικούς ήχους (του σπιτιού) να εισέλθουν στο μάθημα.
  5. Η χρήση σκάνερ διευκολύνει την αποστολή οπτικών αρχείων καλύτερης ποιότητας σε σχέση με εκείνη μέσω κινητού. Ωστόσο, η χρήση της φωτογραφικής μηχανής του κινητού και εφαρμογών όπως το viber επίσης θα βοηθούσαν την αποστολή αρχείων από τον μαθητή προς τον διδάσκοντα. Επιπλέον, φυσικά η ύπαρξη και χρήση email και από τις δύο πλευρές της οθόνης είναι συχνά απαραίτητες.

Εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επιτυχημένη διεξαγωγή του μαθήματος είναι:
1. Το σύστημα LMS που επιτρέπει στον μαθητή να κάνει ηλεκτρονικά τις εργασίες του από το σπίτι και στους διδάσκοντες να παρακολουθούν τόσο την εργατικότητα όσο και την απόδοση των μαθητών στις εργασίες αυτές. Ακόμη γίνεται χρήση email για την αποστολή εργασιών όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον ενημερώνουμε τους γονείς σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης των παιδιών στις υποχρεώσεις τους άμεσα όταν και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
2. Το portal γονέων, μαθητών και διδασκόντων που επιτρέπει την πρόσβαση στην διδαχθείσα ύλη και τις εργασίες για το σπίτι, στις παρατηρήσεις των διδασκόντων για την απόδοση των μαθητών ή μηνύματα των γονέων προς τους διδάσκοντες, τον έλεγχο βαθμολογίας που είναι εκτυπώσιμος και σε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος.
 
Eίτε επιβάλλεται από υγειονομικές συνθήκες ή τις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών ή σπουδαστών η τεχνολογία προβάλλει ως λύση, αρκεί το μάθημα αυτό να γίνεται με όσο γίνεται περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως συμβαίνει σε εμάς. Βεβαίως το μάθημα στην φυσική τάξη έχει πολλά και αναμφισβήτητα  πλεονεκτήματα για όσους το επιλέγουν. Από την άλλη πλευρά η πολύτιμη εμπειρία μας στον χώρο των online μαθημάτων θα φανεί σίγουρα πολύ χρήσιμη για όσους από τους ανήλικες μαθητές μας ή ενήλικες σπουδαστές και σπουδάστριες μας επιλέξουν αυτού του είδους το μάθημα λόγω στενότητας χρόνου, απόστασης από τον χώρο της φυσικής τάξης ή άλλο λόγο.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ