ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

Τι εννοούμε με μαθησιακές δυσκολίες;

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

μαθησιακές δυσκολίες Χρυσός

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ο όρος που περιγράφει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά του μαθητή που δυσκολεύουν τη μαθησιακή διαδικασία. Τα χαρακτηριστικά αυτά ποικίλουν.

 • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας

Πρόκειται για δυσκολίες στη κατανόηση του προφορικού λόγου, στην  άρθρωση του προφορικού λόγου  (παραγωγή ήχων) ή στην έκφραση των ιδεών με λόγο.

 • Δυσκολίες στο γραπτό λόγο

Προβλήματα στην ορθογραφία κυρίως. Η δυσλεξία αποτελεί μία μορφή τέτοιου είδους δυσκολίας.

 • Δυσκολίες στα μαθηματικά

Αδυναμία ανάγνωσης αριθμών, δυσκολία στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών,  ή στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

 • Γενικότερες μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες στη ξένη γλώσσα είναι δυσκολίες στο διάβασμα, στο γραπτό και στο προφορικό λόγο.

 • Δυσκολίες στο διάβασμα
 1. Δεν σταματούν όταν υπάρχει σημείο στίξης (π.χ. τελεία, άνω τελεία).
 2. Μπερδεύουν λέξεις που μοιάζουν.
 3. Αντιστρέφουν τη σειρά των γραμμάτων σε μία λέξη.
 4. Μπερδεύουν γράμματα ή αριθμούς που μοιάζουν.
 • Δυσκολίες στο προφορικό λόγο
 1. Δυσκολεύονται να μάθουν το λεξιλόγιο.
 2. Ξεχνούν τα άρθρα, υποκείμενα ή αντικείμενα.
 3. Δε βρίσκουν με ευκολία τη κατάλληλη λέξη όταν μιλούν.
 4. Μπερδεύουν τους χρόνους.
 • Δυσκολίες στο γραπτό λόγο
 1. Δεν βάζουν κενά μεταξύ των λέξεων.
 2. Κάνουν ορθογραφικά λάθη.
 3. Δεν βάζουν σημεία στίξης.
 4. Κάνουν μουτζούρες.
 5. Παραλείπουν γράμματα.
 6. Βάζουν σε λάθος σημεία γράμματα ή συλλαβές.
 7. Μπερδεύουν λέξεις που μοιάζουν ηχητικά.
 8. Αδυναμία να εκφραστούν γραπτώς.
 •  Μερικοί τρόποι για να βοηθούν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 1. Προφορική αντί για γραπτή εξέταση των μαθητών.
 2. Χρήση νέων τεχνολογιών για καλύτερη εστίαση της προσοχής των μαθητών.
 3. Συχνές επαναλήψεις.
 4. Ορισμός ξεκάθαρων διδακτικών στόχων.
 5. Επιβεβαίωση ότι κατανοούν τις εργασίες.
 6. Παροχή περισσότερου χρόνου για σκέψη.
 7. Έμφαση στο περιεχόμενου του γραπτού λόγου παρά στην ορθογραφία.
 8. Χρήση κυρίως ασκήσεων πολλαπλών επιλογών.
 9. Εξατομικευμένο μάθημα διδασκαλίας όπου είναι απαραίτητο.
 10. Χώρος διδασκαλίας ή μελέτης χωρίς πολλά οπτικοακουστικά ερεθίσματα για τη μη απόσπαση της προσοχής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ